Terug naar overzicht

Avans gaat deel eigen vermogen uitgeven: in 2020 ruim 10 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten

Het College van Bestuur wil de plannen rondom de ambitie 2025 versnellen. Om dat te realiseren gaat de hogeschool ruim 10 miljoen euro in 2020 meer uitgeven dan dat er binnen komt. “Ons vermogen kan dit aan. We zijn als hogeschool in de gelukkige positie dat we dit kunnen doen”, zegt vice-voorzitter Diederik Zijderveld.

Het is niet de eerste keer dat het CvB een negatieve begroting voorlegt aan de Avans Medezeggenschapsraad. Ook om de start van de Associate degree academie te financieren, was het voornemen in te teren op eigen vermogen.

Budgetdiscipline
“Alleen dat hebben we minder gedaan dan in eerste instantie begroot. Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds ontvingen we hogere rijksbijdragen dan ingeschat. Anderzijds, en daar prijs ik ze om, kennen de directies bij Avans een erg goede budgetdiscipline. De academies en diensten geven uiteindelijk meestal net wat minder uit dan vooraf begroot. Die kleine beetjes bij elkaar zorgen ervoor dat we uiteindelijk minder negatief uitkwamen.”

‘We kunnen wachten tot de huidige ambitie in 2020 afloopt, maar we kiezen ervoor nu al met de nieuwe ambitie aan de slag te gaan’

Momenteel ligt er een ambitieplan 2025 op tafel dat veel investeringen vergt in digitalisering en personeel. “We merken als College dat er veel enthousiasme is. We kunnen wachten tot de huidige ambitie in 2020 afloopt, maar we kiezen ervoor nu al met de nieuwe ambitie aan de slag te gaan.”

Lees ook: Ambitieplan 2025: ‘Studenten opleiden voor hun loopbaan en niet, zoals nu het geval is, voor hun eerste baan’

De hogeschool geeft in 2020 ruim 10 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. Dat verlies zal echter de komende jaren afnemen omdat het geld uit de kwaliteitsafspraken richting 2025 toeneemt. Dat geld komt uit de invoering van het leenstelsel.

Leenstelsel
Zijderveld is niet bang voor een tussentijdse afschaffing van het leenstel. “Steeds meer politieke partijen zeggen dat ze problemen hebben met het leenstelsel, maar geen enkele partij zegt dat ze minder wil investeren in hoger onderwijs. Elke regering kan op elk moment besluiten te bezuinigen op hoger onderwijs, maar de financiële positie van Avans is zodanig sterk dat we minder vatbaar zijn dan andere hogescholen.”

Om de ambitie 2025 te realiseren, moet Avans een voorloper worden op ICT-gebied. Er zijn voorbeelden genoeg van semi-overheidsinstellingen waarbij ICT-projecten financieel flink uit de hand gelopen zijn. Hoe denkt het CvB dat te voorkomen?

“Het belangrijkste waar we voor zorgen is dat het onderwijs bij de ICT-ontwikkelingen aan het stuur zit. Verder werken met kleine deelprojecten. Daarbij vindt elke twee weken een deeloplevering plaats waarbij de opdrachtgever aangeeft of de voortgang in het project wel of niet voldoet aan de opdracht. Op die manier weten we zeker dat we krijgen wat we willen.”

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?