Terug naar overzicht

Nieuw Avansgebouw Breda: geen kantine en meer groen

Er komt geen kantine in het nieuwe Avansgebouw in Breda dat voornamelijk bedoeld is voor medewerkers van de ondersteunende diensten. “Het idee is juist dat medewerkers weer dichter bij het onderwijs komen te zitten, dan moet je ze niet een eigen restaurant geven.”

Avans is voornemens het kantoorpand aan de Claudius Prinsenlaan 128 in Breda kopen. Het gebouw staat pal naast de Avanslocaties Hogeschoollaan en het Quadrium. Met de aankoop wil Avans de ondersteunende diensten en onderwijs dichter bij elkaar brengen en ontstaat er een campus aan de Claudius Prinsenlaan. Voor die aankoop is instemming van de Raad van Toezicht en Avans Medezeggenschapsraad nodig. Die laatste kreeg afgelopen dinsdag toelichting van directeur huisvesting Arnaud Opdam.

Opdam verwacht dat Avans het gebouw zeker de komende tien jaar nodig heeft om ondersteunende diensten te huisvesten. Daarmee is kopen goedkoper dan huren.

De begane grond en eerste verdieping kunnen op termijn ook relatief goedkoop ingericht worden voor onderwijsactiviteiten. Waarom de rest van het gebouw niet , wil de AMR weten. “Dan moet je enorm veel investeren in luchtbehandelingssystemen, het versterken van vloeren en bijvoorbeeld trappengangen”, zegt Opdam.

Eigen kantine
De diensten hebben op hun huidige huurlocatie, de Bijster, een eigen kantine. Die komt niet terug in het nieuwe gebouw. “Medewerkers kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het Quadrium en op de Hogeschoollaan”, zegt Opdam. “De bedoeling is juist dat medewerkers weer dichter bij het onderwijs komen te zitten, dan moet je ze niet een eigen restaurant geven.” Bij de verbouwingsplannen voor de Hogeschoollaan wordt gekeken naar de capaciteit van de kantine.

Opdam geeft ook aan dat hij meer groen op de campus in Breda wil en minder parkeerplaatsen. Hij is daarin wel afhankelijk van de gemeente Breda: die stelt een bepaald aantal parkeerplaatsen verplicht.  

De AMR besluit 17 december of ze instemt met de aankoop van het pand.

Wat verder ter sprake kwam:

Studentensport
De studentengeleding van de AMR wil weten hoeveel Avans eigenlijk betaalt aan studentensportvoorzieningen. Cees Bal, adjunct-directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, licht in de vergadering toe welke contracten er lopen in de Avanssteden en welke kosten daaraan verbonden zijn. Er is onbegrip voor het feit dat inwoners van Breda die geen connectie hebben met Avans of de Breda University voor hetzelfde lage tarief van 100 euro per jaar kunnen sporten bij Bress.

Lees ook: Avans gaat deel eigen vermogen uitgeven: in 2020 ruim 10 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten

Begroting 2020
Diederik Zijderveld licht de begroting 2020 toe. Avans gaat meer uitgeven om zo aan de slag te kunnen met de ambitie 2025. Dat vergt een mentaliteitsverandering van directies, zo legt Zijderveld uit. “Ik ben directies dankbaar voor de begrotingsdiscipline van afgelopen jaren. Die hadden we ook echt nodig. Maar de komende tijd is het even erg om geld over te houden als tekort te komen.”

‘Hoe groot is het toegestane tekort per onderdeel straks? Waar ligt die grens?’

De raad is vooral benieuwd hoe het CvB die mentaliteitsverandering gaat inzetten. “Wat zijn de kaders? Hoe groot is het toegestane tekort per onderdeel straks? Waar ligt die grens?”, wil een van de docentleden graag weten, blijkt uit de nabeschouwing. Een andere vraag die bij veel leden speelt is hoe het CvB hierop in de toekomst controle gaat houden. “Het CvB is nu vooral in gesprek met directeuren, maar hoe gaat dat straks als we een heel ander organisatiemodel hebben?” Op 17 december besluit de raad of ze wel of niet instemt met de begroting.

Punt. Of had jij nog wat?

Sanne

Met het huidige aanbod moeten veel studenten (en medewerkers?) al uitwijken naar de omliggende wijk(en), waardoor omwonenden er zelf niet meer terecht kunnen. Dit is al jaren een probleem, dat alleen maar groter wordt met minder parkeerplaatsen. 2/2

2019-12-20 12:09:10

Sanne

Waarom minder parkeerplaatsen? Dat is idioot! Er wordt al jaren vanuit verschillende kanten (studenten, medewerkers(?) en omwonenden) geklaagd over het (veel te) karige aanbod aan parkeerplaatsen bij Avans. 1/2

2019-12-20 12:02:02

Meer lezen?