Terug naar overzicht

Vereniging Hogescholen: ‘Klassieke lerarenopleiding voldoet niet meer’

Er moeten meer leraren voor de klas, maar hoe krijg je die daar? Het hbo wil het stelsel van opleidingen en bevoegdheden omgooien, meer maatwerk bieden en de samenwerking met scholen intensiveren. Dat moet het leraarschap aantrekkelijker maken.

De lerarentekorten zijn groot en met de huidige instroom komt daar voorlopig geen verandering in. De hoge werkdruk en de beperkte carrièreperspectieven doen het imago van het vak geen goed.

“Het is een grote maatschappelijke zorg”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Maandag overhandigde hij een ‘strategische agenda’ aan minister Van Engelshoven.

De hogescholen willen leraren beter voorbereiden op veranderingen in het onderwijs. Want nieuwe initiatieven komen en gaan. Denk aan tienerscholen – om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te verzachten – of aan Agora onderwijs, waar vakken, cijfers en lesroosters verleden tijd zijn.

Het onderwijs heeft volgens de Vereniging Hogescholen zowel behoefte aan vakexperts als aan pedagogen en didactische coaches. De verschillende typen “onderwijsprofessionals” dragen samen de verantwoordelijkheid voor hun leerlingen.

Ze moeten volgens de vereniging breed inzetbaar zijn en meerdere vakken kunnen geven aan kinderen van verschillende leeftijden. Het huidige stelsel van opleidingen en bevoegdheden zou minder streng moeten worden.

Flexibel
“Als bevoegdheden worden gestapeld of gecombineerd, kunnen leraren makkelijker veranderen van onderwijssector of van vak. Zijn ze breder inzetbaar, dan kan dit tekorten in bepaalde sectoren of vakken beter tegengaan.” Daarmee sluit de vereniging aan bij een eerder advies van de Onderwijsraad.

Leraren moeten er straks voor kunnen kiezen om hun kennis te verbreden of juist te verdiepen. Aan de pabo kunnen ze zich specialiseren in het jonge kind, of zich toeleggen op het speciaal onderwijs.

Met maatwerk hopen de hogescholen meer mensen te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs, zoals zij-instromers. Goede intakeprocedures en vrijstellingen moeten ervoor zorgen dat leraren in spe het pad kunnen volgen dat ze graag willen. Bij een landelijk loket kunnen ze terecht met vragen.

Voorwaarde
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland, moeten lerarenopleidingen beter samenwerken met basis-en middelbare scholen. De hogescholen streven ernaar om “in 2029 alle studenten, voor wie dat relevant is, op te leiden via partnerschappen”.

Voorwaarde voor alle plannen is wel dat de wet- en regelgeving hiervoor ruimte biedt. De hogescholen vragen de politiek om steun.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?