Terug naar overzicht

Avans stelt nieuwe huisvestingsnormen vast: meer praktijkruimtes en minder grote lokalen

Avans heeft nieuwe huisvestingsnormen vastgesteld. Zo gaan ruimtes voor klassikale instructies plaatsmaken voor meer kleinere ruimtes waar studenten kunnen samenwerken en voor meer praktijkruimtes. Het vaststellen van deze nieuwe huisvestingsnormen is belangrijk met het oog op de geplande nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard en de verbouwing van de Hogeschoollaan in Breda.

In overeenstemming met betrokken academies, besloot het CvB in 2018 nieuwbouwplannen voor de Onderwijsboulevard uit te stellen. Onder andere vanwege de oplopende bouwkosten. Dat gaf de hogeschool extra tijd om eens kritisch te onderzoeken hoe de gebouwen in de toekomst eruit moeten komen te zien.

Daarvoor schakelden ze Bureau 025 in. Vele gesprekken met directies en docenten volgden. Met het nieuwe Ambitieplan 2025 in het achterhoofd, stelde Avans nieuwe huisvestingsnormen op. Dinsdagmiddag heeft de Avans Medezeggenschapsraad met deze normen ingestemd, alsmede met het beschikbaar stellen van het bouwbudget voor de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard.

Goed bezet, matig benut
“Onze huidige gebouwen zijn redelijk tot goed bezet, maar worden matig benut”, zegt Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur. “Daarmee bedoel ik dat er vaak minder mensen in een lokaal zitten dan eigenlijk de bedoeling is.” Het is een van de redenen waarom veel gebouwen krap aanvoelen op piekmomenten: dinsdag en donderdag tussen 10 en 15 uur.

Bureau 25 adviseert Avans meer te gaan werken met verschillende typen ruimtes. “In de toekomst hebben we veel minder ruimte nodig voor klassikale instructie en meer voor groepswerk. Ook moet het aantal praktijkruimtes verhoogd worden. Hoe die eruit zien, verschilt natuurlijk per opleiding”, legt Zijderveld uit.

‘De ruimtes moeten flexibeler benut kunnen worden’

Besloten is de bezettingsnorm te verhogen. “Dat kan omdat we met het nieuwe programma Xedule beter kunnen plannen en roosteren.” Ook de benutting moet hoger worden. “Bij nieuw- en verbouw gaan we naar minder harde muren. De ruimtes moeten flexibeler benut kunnen worden.”

‘Het aantal vierkante meters per student blijft ongeveer hetzelfde’

Directies hebben unaniem ingestemd met de nieuwe normen. “De nieuwe kijk op huisvesting is natuurlijk ook spannend, maar deze sluit wel heel mooi aan bij onze nieuwe Ambitie 2025”, zegt Zijderveld. “Ondanks de veranderingen verwacht ik geen gebrek aan ruimte in de toekomst. Het aantal vierkante meters per student blijft ongeveer hetzelfde. Dat zijn er meer dan bijvoorbeeld bij de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht, alleen het type ruimtes wordt in de toekomst anders om beter aan te sluiten bij de veranderende wijze waarop we ons onderwijs geven.”

Nieuwbouw Den Bosch
Nu de nieuwe huisvestingsnormen vastgesteld zijn, kan Avans ook door met de nieuwbouw in Den Bosch. Er volgt een aanbestedingsproject voor ontwerp en ontwikkeling. Het streven is nog steeds om alle Bossche opleidingen te concentreren op de Onderwijsboulevard. “Met uitzondering van de Ad’s die blijven op de Statenlaan en de kunststudenten.” Het College streeft ernaar dat de nieuwbouw in 2023-2024 in gebruik genomen kan worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?