Terug naar overzicht

Avansbestuurslid Ravensbergen in Raad van Toezicht Erasmus MC

Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur van Avans, is door onderwijsminister Van Engelshoven benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. Deze vijfkoppige raad controleert het ziekenhuisbestuur. 

Ravensbergen is van origine arts. “Mijn geneeskunde-achtergrond en mijn bestuurlijke ervaring komen in deze functie heel mooi samen. Ik ben dan ook heel blij met deze benoeming en kijk uit naar de komende jaren”, zegt Ravensbergen die in 2016 toetrad tot het College van Bestuur van Avans. 

Inspirerend
Ravensbergen: “Ik vind het heel inspirerend hoe het MC streeft naar zogenaamde cross-sectorale samenwerking op economisch, sociaal, technisch en medisch gebied. Datzelfde hebben we met de Ambitie 2025 ook voor ogen voor Avans, waarin schotten tussen de verschillende domeinen verdwijnen en expertises steeds nauwer samenwerken.”

Ravensbergen vervult, net als de andere bestuursleden, meerdere neventaken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?