Terug naar overzicht

‘Hbo onder druk door bevolkingskrimp’

Illustratie: Elmarye Aaij

Hbo-voorman Maurice Limmen waarschuwt dat hogescholen in krimpregio’s hun opleidingen straks niet meer in de lucht kunnen houden. Hij roept het kabinet op meer te investeren.

Limmen bracht zijn boodschap gisteren in zijn nieuwjaarspeech, voor een publiek van overwegend onderwijsbestuurders, enkele Kamerleden en minister Van Engelshoven. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt is volgens hem een extra grote uitdaging nu de instroom van hbo-studenten de komende jaren fors gaat dalen, vooral aan de randen van Nederland.

Hogescholen zullen daar steeds meer moeite krijgen om hun opleidingenaanbod overeind te houden. Lukt dat niet, dan dreigen er in de regio talenten verloren te gaan voor de arbeidsmarkt en zal het tekort aan onder meer docenten, verpleegkundigen en ict’ers nog groter worden, verwacht Limmen.

Hij riep het kabinet op om het voorziene investeringsfonds in te zetten, maar benadrukte ook “dat we ons als Vereniging Hogescholen collectief verantwoordelijk achten voor een blijvend, landelijk en gevarieerd aanbod van hbo-opleidingen”.

Hoever die solidariteit strekt is de vraag. In de wandelgangen was te horen dat het hbo in de Randstad er weinig voor voelt om op te draaien voor tekorten van regionale hogescholen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?