Terug naar overzicht

Hoeveel docenten heb je nodig, wil SGP weten

illustratie: Julika Runow

We moeten weten hoeveel docenten er ongeveer nodig zijn in het hoger onderwijs, vindt de SGP. Hoe weet je anders of er genoeg geld beschikbaar is? Maar minister Van Engelshoven wil liever geen normen vaststellen.

Elke opleiding is anders en ook de vakgebieden verschillen van elkaar. Dat snapt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP wel. Dus heb je bij de ene opleiding meer docenten nodig dan bij de andere.

Toch wil Bisschop graag iets meer inzicht in de kosten van het hoger onderwijs: is er echt te weinig geld, zoals critici zeggen? En daarvoor zou je enigszins moeten weten hoeveel docenten je nodig hebt.

Redelijk
Er komt binnenkort een onderzoek naar het totale budget voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal studenten per docent, oftewel de student-docentratio. Bisschop wil graag dat daarin wordt gezocht naar ‘redelijke normen’. Daartoe diende hij gisteren een motie in.

Maar de minister ziet er niets in, onderstreepte ze gisteren. Het aantal benodigde docenten verschilt per opleiding en domein, en ook door onderwijsvernieuwing kan er iets veranderen. “Als we dat in normen gaan proberen te definiëren, zetten we juist een rem op die vernieuwing”, stelde de minister. “Ik vind het echt ook een keuze die bij de instellingen ligt. Daarover wordt ook heel goed met de medezeggenschap overlegd.”

Overspoeld
Bisschop probeerde zijn punt te verduidelijken. Hij snapte die verschillen ook wel. Maar: “Wij worden overspoeld met signalen over werkdruk en werkbelasting. Juist om daar straks gericht maatregelen voor te kunnen nemen, heb je inzicht in een redelijke bandbreedte van de student-docentratio nodig.”

De minister wimpelde het weg. “Er zijn zo veel factoren die een rol kunnen spelen bij de werkdruk. De student-docentratio is zeker niet de enige factor. Ik blijf bij het ontraden van deze motie.”

Bisschop was “zwaar teleurgesteld”. Natuurlijk heeft het aantal docenten invloed op de werkdruk, redeneert hij. “Dan moet je toch zicht hebben op de alternatieven? Ik vind het spijtig dat de minister de motie niet gewoon overneemt.”

Per docent
Momenteel zijn er in het hbo ongeveer 20 studenten per docent. In het wetenschappelijk onderwijs zijn er zo’n 14 studenten per docent of onderzoeker (exclusief promovendi). Hoe de medewerkers van universiteiten hun tijd verdelen over onderwijs en onderzoek, is niet bekend.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?