Terug naar overzicht

Medezeggenschap en bestuur toegankelijker voor internationale student

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Internationale studenten kunnen vanaf nu volop meedraaien in besturen en medezeggenschapsraden. Internationaliseringsorganisatie Nuffic en het Interstedelijk Studenten Overleg zijn er blij mee. 

Studenten van buiten Europa mogen naast hun studie hooguit 16 uur per week werken. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten op basis van een studievisum fulltime in Nederland aan de slag gaan, is een werkvergunning verplicht.

Tot voor kort golden deze beperkingen ook voor bepaalde extracurriculaire activiteiten, zoals het lid zijn van een medezeggenschapsraad of het bekleden van een bestuursfunctie bij een vereniging. In de praktijk is 16 uur per week nogal krap, waardoor veel internationale studenten voor dit soort functies buiten de boot vielen.

Volwaardig
Door de wijziging in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’ wordt er nu een vrijstelling opgenomen voor de werkvergunningsplicht voor medezeggenschaps- of bestuursfuncties. Dit betekent dat ook studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) volwaardig aan deze activiteiten kunnen deelnemen.

Nuffic en studentenorganisatie ISO zijn tevreden. “Als instellingen internationale studenten aantrekken, is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Eerder werden studenten van buiten de EER al vrijgesteld van de werkvergunningseis bij stages. Wel is een stageovereenkomst verplicht waarbij de stageverlener, student en onderwijsinstelling betrokken zijn.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?