Terug naar overzicht

Studenten Civiele Techniek bedenken verbeterpunten voor wijk de Groote Wielen in Den Bosch

Een van de proeven die Imme Teunis uitvoerde in het waterloopkundig laboratorium

Studenten Civiele Techniek hielden zich het eerste half jaar van hun opleiding bezig met de wijk de Groote Wielen in Den Bosch. In opdracht van de gemeente Den Bosch onderzochten zij wat er op civiel gebied verbeterd kan worden.

“Ik heb buurtonderzoek gedaan en bekeken hoe de snelheid van auto’s in de Groote Wielenlaan kan verminderen, zodat de veiligheid groter wordt en het geluidoverlast minder. En dit alles, zónder de verkeerstroming te hinderen”, vertelt eerstejaarsstudent Koen Jansen aan docenten, medestudenten en Jeroen Kortooms die namens de Bossche gemeente aanwezig is.

“Op internet kwam ik een ‘slimme’ drempel tegen met een sensor en een goot die opengaat wanneer een auto te hard rijdt.” Volgens de student is het de beste manier om een snelheidsremmende maatregel te nemen. “Het geluidsoverlast wordt vanzelf minder, omdat de snelheid omlaag gaat”, legt Koen uit.

Tellen forensenverkeer
Student Stijn Stoopen boog zich over het toenemend verkeer dat tijdens spitsuren gebruik maakt van de Blauwe Sluisweg en de Hustenweg. Hij deed wijkonderzoek, keek naar de verharding van de wegen, telde het forensenverkeer en zocht uit welke bomen er het beste naast de wegen kunnen staan. “Platanen zijn de beste optie. Die nemen beter fijnstof en CO2 op en zijn bestand tegen droogte en strooizout”, legt hij uit.

Na afloop van zijn presentatie krijgt hij complimenten van docent Civiele Techniek Anco Scheepers. “Wat een werk heb jij verricht. Ik vind het goed om te zien dat je naast het verkeer ook hebt gekeken naar een duurzaam wegontwerp.”

Eerstejaars Hester Aanen verdiepte zich in het water dat in de Groote Wielen aanwezig is. “Uit mijn onderzoek blijkt dat door de aanleg van parellelringen, het water in de Hoefgraaf geïsoleerd kan worden van al het andere water in het gebied.”

Proef in waterloopkundig laboratorium
De student met het beste idee is Imme Teunis. Ook hij verdiepte zich in de Hoefgraaf. “Maar ik keek naar hoe waterkracht kan worden gecombineerd met duurzame energie. Daarvoor testte ik verschillende constructies, in het waterloopkundig laboratorium van Avans, die ervoor zorgen dat de stroming sterker wordt. De variant waarbij water door een gat van vijf meter stroomt, leverde een twintig keer snellere waterstroom op en dus veel energie.”

Volgens Imme is het vreemd dat er in Nederland nog niet veel met waterkracht wordt gedaan om energie op te wekken. “Je kunt er hele wijken mee van energie voorzien.”

Ideeën verbreden blik gemeente
Medewerker van de gemeente Den Bosch Jeroen Kortooms raakte het meest geïnspireerd van het idee van Imme. “Hij heeft een innovatief systeem bedacht om energie op te wekken.” Of de gemeente Den Bosch ook daadwerkelijk iets gaat doen met de plannen van de studenten, is nog niet duidelijk. “De ideeën verbreden onze blik. Het kan zijn dat we kleine elementjes uit de onderzoeken gebruiken.”

Studenten Civiele Techniek in Tilburg doorlopen dit project ook, maar dan in opdracht van de gemeente Tilburg. Zij buigen zich over een wijk in Udenhout.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?