Terug naar overzicht

SV Turing wil Informaticastudenten ‘verbinden en verenigen’

Stijn Schep, Anjuli Jhakry en Robin La Rondelle

Sinds een maand heeft de opleiding Informatica in Breda officieel een studievereniging. Tweedejaarsstudenten Anjuli Jhakry en Stijn Schep en derdejaars Robin La Rondelle zijn de oprichters van SV Turing.

Anjuli vroeg ooit aan een docent waarom Informatica geen studievereniging had. “Dat wilde ik weten omdat er op de opleiding niks gebeurt, we doen nooit iets met school. Hij gaf aan dat we zelf iets konden organiseren. Waarom niet, dacht ik toen.” Ze benaderde Robin, die tijdens de propedeuse-uitreiking had gesproken, toevallig over hetzelfde onderwerp. Met Stijn erbij was de basis van de vereniging gelegd.

“We merkten dat Informaticastudenten een vereniging missen”, vertelt Robin. “Toen we zelf het idee hadden om iets op te richten, hebben we een enquête rondgestuurd. De respons was goed en bijna alle studenten lieten weten dat ze willen dat de saamhorigheid onder studenten verbetert.”

Ondersteuning
Het drietal kreeg bij de oprichting hulp van SV Connect, van de opleiding Business IT & Management. “Zij gaven nuttige tips’, zegt Anjuli. “Daardoor was alles makkelijk te regelen, zoals de notaris.” Ook vanuit Avans kregen ze ondersteuning.

SV Turing heeft als slogan ‘verbind & verenig’ en dat is het belangrijkste doel van de vereniging. “We merken dat er ‘muren’ zijn, tussen klassen en leerjaren”, zegt Robin. “Die moeten weg.” Anjuli: “We willen de sociale cohesie versterken.” Daarvoor organiseren ze bijvoorbeeld borrels, waar alle Informaticastudenten welkom zijn.

Minder uitval
Wat betreft Anjuli is er nog een ander doel. “Elk jaar vallen heel wat studenten uit, onder wie veel meiden. Als ik op de open dag sta, krijg ik van meisjes regelmatig de vraag of ze bij veel andere meisjes in de klas komen. Dat is niet zo. Maar nu kan ik zeggen dat ze bij de studievereniging meiden kunnen vinden. Ik hoop dat de uitval daardoor vermindert.”

‘We hopen dat studenten elkaar gaan helpen met moeilijke vakken’

Robin: “Nu wordt kennis niet makkelijk onderling gedeeld, door die ‘muren’. Door de komst van de vereniging hopen we dat studenten elkaar gaan helpen met moeilijke vakken.” Anjuli: “Het moet makkelijker worden medestudenten om hulp te vragen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook een training geven. Daar is behoefte aan, met namen op het gebied van de soft skills: samenwerken, presentaties geven, communicatieve vaardigheden.”

Open
Ze voegt er nog aan toe: “Docenten zijn hier heel open. Hun deur staat letterlijk altijd open. Maar studenten vinden het toch eng om docenten om hulp te vragen. Het voelt veiliger om dat aan medestudenten te vragen.”

SV Turing wil het allemaal heel vrijblijvend houden. Leden hoeven geen inschrijfgeld te betalen en aanwezigheid bij activiteiten is nooit verplicht. “Als de vereniging staat, hopen we op veel inbreng voor activiteiten van studenten”, zegt Anjuli. Robin: “Iedereen mag iets organiseren. Groot of klein, de vereniging wordt sowieso een succes.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?