Terug naar overzicht

ALO-pabo: nieuwe opleiding tot gymleraar én onderwijzer

Image by Ryan McGuire from Pixabay

Een nieuw wapen in de strijd tegen het lerarentekort: bij de Hanzehogeschool Groningen worden studenten straks in 4,5 jaar tijd klaargestoomd als onderwijzer én gymleraar.

De nieuwe gecombineerde opleiding gaat op 1 september van start. De afgestudeerden zullen breed inzetbaar zijn: ze kunnen aan de slag als leraar in het basisonderwijs en gymles geven tot in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Toelatingseisen
Voor eerstejaars gelden dezelfde aanvullende toelatingseisen als voor de academie voor lichamelijke opvoeding en de pabo. Ze moeten dus over goede motorische vaardigheden beschikken, maar ook weet hebben van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek.

De tijdwinst in de dubbelopleiding, die maar een half jaar langer duurt, wordt geboekt in de ‘gezamenlijke’ vakken. Het ‘leren op de werkplek’ gebeurt zowel in de klas als in de gymzaal, en het onderzoek dat studenten doen gaat over het snijvlak van bewegen en leren. Ook theoretische vakken als ontwikkelingspsychologie en didactiek overlappen voor een deel.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?