Terug naar overzicht

Kwaliteitsafspraken Avans goedgekeurd door minister

De minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, heeft kwaliteitsafspraken van Avans goedgekeurd. Ze volgt hiermee het advies en de motivering van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Commissie (NVAO).

De kwaliteitsafspraken zijn ontstaan door de afschaffing van de studiefinanciering. Het geld dat voorheen naar studenten ging, gaat nu naar de onderwijsinstellingen. Die moeten daarmee de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Iedere hogeschool heeft in overleg met de medezeggenschapsraad plannen gemaakt om dit geld zo effectief mogelijk te besteden. Voor Avans ligt er tot 2024 zo’n 100 miljoen euro klaar.  De hogeschool verbindt de kwaliteitsafspraken aan de Ambitie 2025.

Oordeel
Het NVAO panel, dat Avans 29 oktober 2019 bezocht, is van oordeel dat Avans een heldere en goed onderbouwde keuze heeft gemaakt uit de zes landelijk vastgestelde thema’s. Het panel is positief over de wijze waarop belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het plan. Ook is de NVAO van oordeel dat Avans haar plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen heeft vertaald naar voldoende concrete beleidsacties en -processen.

Beoordeling en evaluatie
Om te voorkomen dat hogescholen niet de juiste dingen doen met het geld volgt er nog een beoordeling in 2022 en een evaluatie vanaf 2023.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?