Terug naar overzicht

Leraar die ander vak wil geven krijgt fikse collegegeldkorting

Leraren die zich laten omscholen om les te kunnen geven in zogenaamde tekortvakken krijgen vanaf september een korting van 3.500 euro op het jaarlijkse collegegeld. De Algemene Onderwijsbond vindt het niet voldoende.

Minister van Engelshoven maakte de nieuwe regeling vandaag bekend in het AD. De korting gaat bijvoorbeeld gelden voor gymleraren die onderwijzer willen worden. Maar ook voor leraren geschiedenis die liever lesgeven in klassieke talen.

Niet alleen tekortvakken
Het leek er aanvankelijk op dat alleen leraren zouden profiteren die een extra lesbevoegdheid willen behalen in een ‘tekortvak’ als natuurkunde, Duits of klassieke talen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn: de regeling geldt voor alle ‘tweede’ lerarenopleidingen.

Wie nu een tweede studie doet, betaalt sinds 2010 het hoge instellingscollegegeld. Alleen voor zorg- en onderwijsopleidingen is, gelet op de grote behoefte, een uitzondering gemaakt. Die mogen studenten tegen het gewone tarief volgen, als hun eerste opleiding tenminste geen zorg- of onderwijsopleiding was. Wie een tweede lerarenopleiding wil doen, betaalt voor de pabo bijvoorbeeld ruim zevenduizend euro collegegeld.

Uitzondering
Waarom nu dan weer een uitzondering op een uitzondering, vraagt Algemene Onderwijsbond-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep zich af. “Schrap dat hoge instellingstarief voor onderwijsstudies als geheel, dat is simpeler en slimmer. Het kabinet zou hier gewoon geld bij moeten leggen.”

Zo ver gaat de minister nog niet. Ze heeft jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe kortingsregeling, die volgende week op papier komt te staan. Dat geld komt uit de opbrengsten van het collegegeld van de university colleges, laat een woordvoerder van het ministerie weten. 

Eerstejaars studenten betalen momenteel de helft van het collegegeld. Bij de university colleges is het tarief tweemaal zo hoog: ruim vierduizend euro. “Door dit collegegeld niet te halveren, maar dezelfde korting toe te passen als bij andere opleidingen, houden we geld over”, zegt de woordvoerder.

Risico
Is er een risico dat het probleem verschuift als veel leraren overstappen naar tekortvakken? Aob-bestuurder Van der Zweep ziet dat gevaar niet zo. “Een gymleraar die naar de pabo wil, verdient nog altijd meer met zijn eerste keuze. Sowieso valt het niet mee om een tweede bevoegdheid te halen, dat moet je niet onderschatten.” 

De nieuwe regeling gaat in vanaf volgend studiejaar en geldt voor vier jaar. Het ministerie verwacht dat zo’n 750 leraren gebruik zullen maken van de korting.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?