Terug naar overzicht

Meer studenten mogen straks betalen per studiepunt

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

In je eigen tempo studeren en betalen per studiepunt: twaalf hogescholen en twee universiteiten willen aanhaken bij het experiment met ‘flexstuderen’. Minister Van Engelshoven vindt het goed.

Nu het collegegeld steeds hoger oploopt, wordt het probleem van studievertraging ook steeds nijpender. Het kost veel geld om lang over je studie te doen. Bestuurswerk, mantelzorg en topsport komen in het gedrang, zeggen critici.

Een van de mogelijke oplossingen is flexstuderen: niet per collegejaar betalen, maar per studiepunt. Daar loopt nu een experiment mee, waar twee hogescholen en twee universiteiten aan meedoen.

Uitbreiden
Minister Van Engelshoven gaat dat experiment tussentijds openstellen voor nieuwe deelnemers, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Want er blijkt veel belangstelling te zijn voor de proef. Ook studentenorganisaties ISO en LSVb zien een uitbreiding wel zitten.

Twaalf hogescholen en twee universiteiten hebben interesse. Van deze 14 instellingen zijn er 12 nieuw, laat het ministerie weten. De andere twee doen al aan de proef mee, maar willen die uitbreiden.

Uit het experiment moet blijken of studenten inderdaad gebaat zijn bij dit systeem: helpt het om afhakers binnenboord te houden en is het haalbaar om het onderwijsprogramma enigszins flexibel aan te bieden?

Tempo
De eerste uitkomsten zijn niet slecht. Bij Hogeschool Windesheim, de meest enthousiaste deelnemer, zegt een flink deel van de flexstudenten dat ze zeker (8 procent) of waarschijnlijk (12 procent) zouden zijn gestopt als ze in het normale tempo moesten studeren.

De minister zet de proef nu ook open voor deeltijdopleidingen en duale opleidingen (waarin studenten werken en leren tegelijk). Deze opleidingen zijn over het algemeen van zichzelf al flexibeler dan de voltijdsopleidingen.

Het zal naar verwachting een jaar duren voordat de proef wordt uitgebreid, want daarvoor moet een regeling worden aangepast en opleidingen moeten ook door de ballotage komen.

Geld
Wie per studiepunt betaalt, is wel iets meer geld kwijt. De onderwijsinstellingen mogen het tarief met vijftien procent verhogen om de administratieve lasten te dekken. In de Tweede Kamer is veel steun voor flexibel onderwijs, al waarschuwde GroenLinks voor verkapte bezuinigingen en een ieder-voor-zich-samenleving.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?