Terug naar overzicht

NHL Stenden gebruikt geen belastinggeld voor omstreden campus Qatar

Illustratie: Elmarye Aaij

NHL Stenden Hogeschool heeft geen overheidsgeld misbruikt voor zijn vestiging in Qatar, stelt de Onderwijsinspectie. Sterker nog, alle investeringen zijn terugverdiend en de winst komt ten goede aan het publieke onderwijs.

Nederlandse diploma’s reikt de hogeschool sinds deze zomer niet meer uit in Qatar na aanhoudende klachten over tentamenfraude, corrupt personeel en zwakke studenten. De onderwijsinspectie vreesde voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Winst
Maar was er ook publiek geld verdwenen? Nee, zegt de inspectie vandaag in een nader onderzoek. De financiën zijn redelijk op orde. De administratie mag wat zorgvuldiger, maar een ding staat buiten kijf: NHL Stenden maakt winst op de campus in Qatar. 

Lees meer: inspectieonderzoek NHL Stenden Qatar

Van die winst profiteert het Nederlandse publieke onderwijs, menen de inspecteurs. De kosten van de nevenvestiging zijn weliswaar iets hoger dan in de boeken staat, maar dan nog schrijft de hogeschool zwarte cijfers. Met een ‘winstbestemmingsbesluit’ zou de hogeschool de besteding van deze middelen inzichtelijker kunnen maken, menen de inspecteurs.

Meerwaarde
Heeft NHL Stenden iets in het buitenland te zoeken? Jawel, vindt de inspectie. “Vanwege het specifieke internationaal georiënteerde karakter van de opleidingen in international business, hotelwezen en toerisme is het verklaarbaar dat NHLS internationale campussen heeft, waaronder die in Qatar. Deze campussen hebben een meerwaarde voor de instelling en haar studenten en docenten.”

NHL Stendenis tevreden met het rapport. De hogeschool werkt al aan scherper inzicht in de eigen financiën, blijkt uit de reactie van het bestuur. Tussen 2016 en 2018 bedroeg de opbrengst van de campus in Qatar ongeveer 1,2 miljoen euro. 

Qatar ligt op een schiereiland in de Perzische Golf. In 2022 wordt er het wereldkampioenschap voetbal gespeeld. Er is kritiek op de mensenrechtensituatie in het land. Bij de bouw van stadions zouden inmiddels honderden of zelfs duizenden doden zijn gevallen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?