Terug naar overzicht

Recordaantal eerstejaars hbo’ers, Avans groeit met 5,2 procent

Een recordaantal van ruim 113.000 studenten is dit jaar aan een hbo-opleiding begonnen. Vooral opleidingen in de gezondheidszorg en de sociale studies zijn flink gegroeid.

Eerder werd er nog een stabilisatie van het aantal eerstejaars in het hbo voorspeld, maar die voorspelling is niet uitgekomen. Nog nooit mochten de hogescholen zoveel eerstejaars verwelkomen als dit studiejaar, blijkt uit de officiële tellingen van de Vereniging Hogescholen.

Groeispurt
Er zijn nu bijna 100.000 eerstejaars hbo-bachelorstudenten: 1,4 procent meer dan vorig jaar. De tweejarige ad-opleidingen zitten nog altijd in hun groeispurt en trokken bijna een kwart meer belangstelling: bijna 8.000 eerstejaars. De deeltijdopleidingen groeiden met 11,6 procent.

De opleidingen verpleegkunde zagen bijna vijfhonderd eerstejaars meer arriveren dan vorig jaar, mede doordat de rem op het aantal nieuwe studenten is losgelaten. Dat is goed nieuws, gezien de tekorten in de zorg.

Ook de pabo’s zagen de belangstelling toenemen: er kwamen 452 eerstejaars studenten bij, met name via de zij-instroom. Het aantal mannen groeit sneller dan het aantal vrouwen, meldt de Vereniging Hogescholen. De opleidingen doen hun best om mannen binnen te halen, bijvoorbeeld met speciale mannenklassen en het afschaffen of uitstellen van de kleuterstage.

Flexibel
“We moeten wel beseffen dat deze studenten pas over vier of vijf jaar aan het werk gaan als leerkracht”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen, “dus daarmee lossen we het acute probleem waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op.” Daarom werken de hogescholen ook aan flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten, stelt hij.

De economieopleidingen vormen nog altijd de grootste sector in het hbo. Er gaan drie keer zoveel eerstejaars hbo’ers naar de economische opleidingen (42,6 duizend) als naar de zorg (13,8 duizend). Bèta-techniek is ook groot (23,6 duizend), maar levert naar verhouding wat terrein in.

Inholland
Onder de grote hogescholen is de opmars van Inholland opvallend: die heeft 11,2 procent meer eerstejaars dan vorig jaar. Ook Fontys groeit flink en trekt wederom meer eerstejaars dan de Hogeschool van Amsterdam, die nog wel de grootste is.

Van de grotere hogescholen zien vooral de Hanzehogeschool Groningen en de Haagse Hogeschool het aantal eerstejaars afnemen. Avans is gegroeid met 5,2 procent ten opzichte van vorig jaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?