Terug naar overzicht

Student wil vervroegde herkansing: ‘Ik ben een half jaar collegegeld kwijt’

Een vierdejaarsstudent Informatica in Den Bosch is klaar met zijn opleiding, op één vak na. Dat kan hij in juni herkansen, maar hij wil dat graag eerder doen. De examencommissie staat dat niet toe, waarop de student naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX) gaat.

Tijdens de zitting wil de COBEX-voorzitter weten wat de student nog moet doen. “Ik moet nog een Engelstalig onderzoeksartikel schrijven en inleveren. Verder ben ik klaar, ik heb zojuist mijn afstudeerstage afgerond. Nu moet ik nog twee blokken wachten, tot in juni, voor ik dat artikel mag inleveren”, zegt de student.

‘We hebben twee voorwaarden opgesteld voor studenten die een extra kans willen’

Kan dat echt niet eerder, wil de voorzitter weten van de examencommissie? “We hebben twee voorwaarden opgesteld voor studenten die een extra kans willen. Ze moeten geen andere vakken meer open hebben staan en de vertraging die ze oplopen moet langer zijn dan een half jaar. De student voldoet niet aan die voorwaarden. Op het moment dat hij zijn verzoek indiende stond zijn afstudeerstage ook nog open.”

De COBEX-voorzitter vraagt zich af of er naast de voorwaarden nog andere argumenten zijn om de student geen eerdere herkansing te geven. De examencommissie is duidelijk: “We krijgen meer van dat soort verzoeken. Als we hier nu op ingaan, moeten we dat ook bij andere studenten doen. Dat zou betekenen dat we elke keer een nieuw tentamen moeten maken en komt er extra druk op examinatoren.”

‘Het gaat hier om het schrijven van een artikel. Dat is anders’

“Dat gaat om tentamens”, merkt het studentlid van COBEX op. “Het gaat hier om het schrijven van een artikel. Dat is anders.” Toch blijft de examencommissie bij haar standpunt. “We gaan geen onderscheid per vak maken.”

De COBEX-voorzitter is benieuwd wat de vertraging betekent voor de student. “Het kost mij een half jaar extra collegegeld omdat ik mijn opleiding nog niet afgerond heb. Ik was bang dat ik ook een achterstand op zou lopen op de arbeidsmarkt, maar dat valt mee.  Op 17 februari begin ik aan mijn eerste baan.”

“Valt er echt niet te schipperen? Of vreest u een precedentwerking?”, vraagt de COBEX-voorzitter nogmaals aan de examencommissie. Die houdt vast aan het beleid: ‘Als we dit toestaan, moeten we dat voor andere studenten ook doen. Naar ons oordeel ontbreken specifieke omstandigheden om van ons beleid af te wijken.”

Uitspraak
Het COBEX verklaart de zaak ongegrond. De student zal tot juni moeten wachten om zijn laatste vak af te ronden.

Punt. Of had jij nog wat?

Fred Bon (docent ASB, ethicus en jurist)

Dit vasthouden aan vastgesteld beleid rijmt volgens mij niet met de geest van flexibel studeren. De argumenten van de examencie. zijn gebaseerd op een gelijkheidsparadigma dat allang achterhaald is en vooruitgang vertraagt.

2020-02-03 22:45:25

Meer lezen?