Terug naar overzicht

Terug uit coronavirusgebied en klachten? Eerst naar de dokter

Foto: Pixabay.com/

Wereldwijd groeien de zorgen met de dag om het coronavirus dat steeds wijder verspreid raakt. Avansstudenten en medewerkers die recent uit bepaalde regio’s in Azië en Italië  zijn teruggekeerd naar Nederland en bepaalde klachten ervaren, moeten zich uit voorzorg eerst melden bij hun huisarts. Avans zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Volgens de richtlijn van het RIVM moeten studenten en medewerkers telefonisch contact opnemen met hun huisarts als zij onlangs op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea, Iran of een aantal gemeenten in Noord-Italië zijn geweest én koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) hebben. Als er geen sprake is van deze klachten, kan een medewerker of student gewoon naar Avans. Let op: het advies van het RIVM kan wijzigen en daarmee ook de maatregelen die Avans moet nemen. 

Studenten in het buitenland
Al eerder werd bekend dat voor twaalf Avansstudenten hun stage of uitwisseling naar China niet kon doorgaan. Nu het coronavirus zich ook naar andere landen zoals Italië en Zuid-Korea heeft verspreid, heeft dit ook gevolgen voor andere Avansstudenten. Het International Office of de betreffende academie is met deze studenten in contact en zoekt naar passende oplossingen.

Bij een oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) en rood reisadvies (niet reizen) mogen studenten en medewerkers niet meer naar dat gebied reizen. Als ze daar al zijn,moeten zij zich verplaatsen naar een gebied zonder kleurcode oranje of rood. 

Avansvolgtde richtlijnen van het RIVM als het gaat om eventuele maatregelen richting studenten en medewerkers. Van extra maatregelen is nu geen sprake. Voor wat betreft de reisadviezen volgt Avans het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bezoek aan buitenland 
Welke studenten in het buitenland studeren of stagelopen, is bekend bij het International Office. Maar ook buiten school- en werktijd kunnen studenten en medewerkers in het buitenland zijn geweest. Het is daaromvolgens de hogeschoolvan belang dat iedereen zich goed laat informeren via de website van het RIVM. Daarop staat onder andere in welke regio’s het coronavirus is geconstateerd, welke hygiënemaatregelen je zelf kunt nemen en allerlei vragen en antwoorden met betrekking tot het virus.

Registreren in Osiris
Het is ontzettend belangrijk dat studenten en medewerkers zich registreren voordat zij voor studieactiviteiten naar het buitenland vertrekken. Zo kan het International Office overzicht houden van waar studenten en medewerkers zich bevinden. Studenten registreren zich in Osiris, medewerkers doen dit in Mobilty database.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?