Terug naar overzicht

Toch nieuwe directeur Academie voor Gezondheidszorg

De Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Uit de verkenning die werd uitgevoerd, is gebleken dat dat op dit moment belangrijk is. Het functieprofiel wordt afgestemd met de academie. 

Eind vorig jaar vertrok directeur Hedzer Schotsman bij AGZ. Het College van Bestuur gaf Gabrielle Leijh (directeur ASH) de opdracht om te onderzoeken op welke wijze de vrijgekomen vacature het beste ingevuld kon worden. Het CvB wilde daarmee inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten Avans die ertoe leiden dat in het domein van zorg, welzijn en educatie steeds intensiever wordt samengewerkt. 

Jacobine Ravensbergen van het CvB: “Het advies en de gesprekken die zijn gevoerd met de Academieraad en de directie van AGZ geven goed duiding. In dit stadium is het van belang om een nieuwe directeur aan te stellen. Het is dus zaak om de procedure te starten rondom de benoeming. De eerste stap daarin is het opstellen van een functieprofiel. Dat doen we in afstemming met de academie” 

Tot er een nieuwe directeur is gevonden, blijft Sabine van Gent (directeur DMCS) waarnemend directeur bij de academie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?