Terug naar overzicht

AOb vecht belasting op jubileumbonus hbo-medewerkers aan

Na een waarschuwing van de Belastingdienst keren sommige hogescholen geen netto jubileumbonus meer uit aan hun medewerkers. Maar de Algemene Onderwijsbond ontdekte dat de Belastingdienst dit voor haar eigen medewerkers wél doet.

De Algemene Onderwijsbond meldt dat sommige hogescholen sinds vorig jaar ten onrechte belasting inhouden op de jubileumgratificatie – volgens de AOb een bonus voor “personeel dat 25 of 40 jaar heeft gewerkt bij een van de sectoren die verbonden zijn aan pensioenfonds ABP”. In de hbo-cao staat dat het bruto maandsalaris eenmalig netto wordt bijgeschreven op de rekening.

Deze hogescholen doen dit na een waarschuwingsbrief van de Belastingdienst, vermoedt de bond. De misstanden kwamen aan het licht via een oud-docent van de Hogeschool Utrecht (HU). De man had zijn pensioen een half jaar uitgesteld om in aanmerking te komen voor de netto gratificatie. Toch werd er ruim 1.800 euro belasting ingehouden op zijn jubileumsalaris.

Een jurist van de AOb verdiepte zich in de zaak en diende een Wob-verzoek in. Dat leverde een interessante ontdekking op: de Belastingdienst hanteert zelf bijna precies dezelfde regels als in de hbo-cao en keert wél onbelast uit. Tussen 2014 en 2018 ontvingen maar liefst 6.387 medewerkers een onbelaste bonus. Totale kosten: ruim 25 miljoen euro.

De jurist maakte namens de oud-docent van de HU bezwaar bij de Belastingdienst. Het extra bonusbedrag zal nu alsnog naar de man worden overgemaakt. 

De AOb is in gesprek met de Belastingdienst en hoopt dat de regels duidelijk worden vastgelegd in het Handboek loonbelasting. In de tussentijd wil de bond nog meer herzieningsverzoeken indienen bij de Belastingdienst. Benadeelde jubilerende leden kunnen zich melden. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?