Terug naar overzicht

Cijfers bewijzen: docenten voelen zich het meest betrokken

In het basisonderwijs raken docenten het vaakst emotioneel betrokken bij hun werk, maar ook in het hoger onderwijs gebeurt het veel, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk, wilde het CBS graag weten. Zo’n 40 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs zegt inderdaad vaak of zelfs altijd ‘emotioneel betrokken’ te raken bij het werk. Daarmee steken ze ruim boven alle andere beroepsgroepen uit.

Maar docenten en hoogleraren in het hoger onderwijs vallen ook op. Meer dan een kwart zegt emotioneel zeer betrokken te zijn. Ze staan hoog in de lijst van meest betrokken beroepsgroepen. Zelfs artsen en maatschappelijk werkers ‘scoren’ op deze vraag iets lager (23 procent).

De cijfers komen uit een grote enquête van het CBS onder zo’n 63 duizend werknemers in Nederland. De onderzoekers stellen vragen over werkdruk, zelfstandigheid, psychische problemen en intimidatie.

Vertraging
Er zit vertraging in de cijfers. Het CBS kijkt terug naar het jaar 2018. De coronacrisis heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de werkdruk en emotionele belasting van werknemers, maar dat is nog niet zichtbaar.

Maar de werkdruk is volgens de cijfers van 2018 ook al flink. Van alle werknemers zegt 30 procent extra hard te moeten werken om alles af te krijgen. In het hoger onderwijs is dat meer dan 40 procent (vergelijkbaar met artsen en therapeuten) en in het basisonderwijs zelfs meer dan de helft. 

Zo’n 22 procent van de docenten in het hoger onderwijs heeft burn-outklachten, zoals emotionele uitputting en vermoeidheid. Dat is meer dan andere hoogopgeleide werknemers (19 procent), maar minder dan in het basisonderwijs (26 procent).

In voorgaande jaren rapporteerden docenten in het hoger onderwijs overigens meer gevallen van intimidatie door leidinggevenden dan nu: het percentage dat er soms of zelfs vaak mee te maken heeft, daalt van 15 naar 11,5 procent. Dat laatste is rond het landelijk gemiddelde. 

Vruchten
Die daling kan door het relatief kleine aantal respondenten komen, waardoor je uitschieters naar boven of beneden krijgt, maar het kan ook een teken zijn dat de aandacht voor integriteit en sociale veiligheid in het hoger onderwijs zijn vruchten begint af te werpen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?