Terug naar overzicht

College van Bestuur: uitstel bindend studieadvies tot einde van tweede studiejaar

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Het College van Bestuur van Avans heeft besloten dat voor alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar niet voldoen aan de norm van 52 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar (31-8-2021).

Voor studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 een uitgesteld studieadvies hebben gekregen en aan het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de norm van 52 EC, geldt eveneens dat het studieadvies wordt uitgesteld tot 31-8-2021. 

Met dit besluit volgt Avans de maatregel die het kabinet afgelopen donderdag aankondigde.

Punt. Of had jij nog wat?

Arold Roestenburg

Van coronavirus.avans.nl: Stage en afstuderen Het crisisteam krijgt veel vragen over stage en afstuderen. Tot nu toe is het uitgangspunt dat stage en afstuderen in principe kunnen doorgaan, mits het stagebedrijf ook die ruimte biedt en de aard van het afstudeeronderzoek het toelaat. Dit onderwerp staat ook op de agenda van het landelijk overleg tussen de VH, VNSU en het ministerie van OCW. Op basis de uitkomsten van dit overleg bepalen wij op korte termijn onze eigen beleidslijn.

2020-03-23 20:27:57

Emelie Boullart

Hoe zit het dan met de stage van de eerste jaars? Mijn stagebedrijf neemt nu bijvoorbeeld geen stagiaires aan, waardoor ik dus geen stage kan lopen in de daarvoor bestemde periode. Moet deze stage dan ook in ons tweede jaar worden ingehaald?

2020-03-23 20:21:23

Meer lezen?