Terug naar overzicht

Column: OK boomer

Foto: Loet Koreman
Foto: Loet Koreman

Sinds mensenheugenis vormt leren in de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van vakmensen. Na een aantal jaren als leerling binnen het gilde te hebben gewerkt werd je als gezel gekoppeld aan een meester om de finesses van het vak te leren.

Binnen het huidige beroepsonderwijs blijft ‘stage lopen’ nog altijd een bijzonder en enerverend onderdeel van de studie. Naast de snuffel-, oriëntatie-, en projectvariant behoort een langdurige beroepsvormende periode altijd wel tot het pakket. Leerzaam voor studenten, waardevol voor de beroepspraktijk en een geniale logistieke oplossing om de gebouwen van hbo-instituten te ontlasten onder druk van grote studentenaantallen.

‘Een geniale logistieke oplossing om de gebouwen van hbo-instituten te ontlasten onder druk van grote studentenaantallen’

Binnen stageconstructies is er altijd sprake van een wankel evenwicht als het gaat om wederkerigheid. De stagebegeleider brengt kennis, ervaring en veel tijd in terwijl de stagiair wordt geacht jeugdige naïviteit, een frisse blik en de nieuwste vakkennis in te brengen. Dat vormt sinds jaar en dag de status quo en verhult de desinvestering die het aannemen van een stagiair nu eenmaal is.

Dat evenwicht is wankel en verschuift. Waar hiërarchische verhoudingen in de meester-gezeltijd de relatie definieerden, zien we na het antiautoritaire denken in de jaren 70 de relatie wat ontspannen. In 2017 zagen we een kleine terugval op de machtsbalans toen de hashtag ‘stageleed’ trending werd op Twitter en er aandacht kwam voor uitbuiting van stagiairs. In toenemende mate zagen we stagiairs in het bedrijfsleven maar ook in de zorg volwaardige fulltime takenpakketten uitvoeren voor een financiële vergoeding van precies nul euro.

‘Het adaptieve vermogen van millennials binnen organisaties lijkt het goud van de 21e eeuw te zijn’

Nu lijkt de millennial de macht te pakken binnen de stagecontext. Niet alleen omdat kennisontwikkeling zeer snel gaat en het vergrijzend smaldeel van de samenleving massaal richting pensioen dobbert, maar ook en vooral omdat het mondiale bewustzijn omtrent diversiteit, duurzaamheid, klimaat en maatschappelijke verhoudingen razendsnel verandert. In combinatie met alle technologische veranderingen lijkt het adaptieve vermogen van millennials binnen organisaties nu het goud van de 21e eeuw te zijn.

In loodsen, laboratoria en op werkplaatsen. In lokalen, ziekenzalen en boardrooms. Op bouwplaatsen, in kantoortuinen en bij meetings zal vaker en luider de catchphrase ‘OK boomer’ klinken als soundtrack van deze nieuwe tijd.

Stefan van Teeffelen is docent bij de opleiding Social Work in Den Bosch

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?