Terug naar overzicht

Coronavirus: ook tentamens op Goede Vrijdag, Koningsdag en zaterdag

Illustratie: Daan van Bommel

Avans heeft een nieuwe planning van de toetsweken bekend gemaakt. De hogeschool is van plan ook op Goede Vrijdag, Koningsdag, zaterdag en in de avonden toetsen af te nemen.

Tot en met maandag 6 april vinden er geen onderwijsactiviteiten plaats in de Avansgebouwen. Bij onderstaande planning is het uitgangspunt gehanteerd dat Avans vanaf 7 april weer het reguliere onderwijs hervat. 

Goede Vrijdag
Alle RET-toetsen uit week 8 worden één op één verplaatst naar week 10. De toetsen starten daarbij op dinsdag 7 april. Dit betekent dat die week ook op Goede Vrijdag en op zaterdag toetsen worden afgenomen.

Koningsdag
Zoveel mogelijk RET-toetsen uit week 9 en 10 worden verplaatst naar week 2a van periode 4. Dit betekent dat ook op Koningsdag toetsen worden afgenomen.

De andere toetsen gaan (assessments, mondelinge toetsen), al dan niet digitaal, zoveel mogelijk door. Je wordt hierover door je eigen opleiding/docent geïnformeerd.

Studievoortgang
Om de studievoortgang zo min mogelijk te belemmeren, is het soms nodig zijn om voor toetsing af te wijken van de gebruikelijke dagen en tijdstippen. Dat vraagt om flexibiliteit van zowel studenten als medewerkers. Avans vertrouwt erop dat iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. 

Heropening op later moment
De kans bestaat dat de regering de maatregelen tegen het coronavirus verlengt, en dat er ook na 7 april nog geen onderwijsactiviteiten in onze gebouwen mogen plaatsvinden. Het crisisteam Coronavirus heeft daarom meerdere scenario’s voorbereid waarbij rekening wordt gehouden met verschillende momenten van heropening. Voorlopig richt Avans zich op het scenario dat hierboven is beschreven. Als dit verandert, dan worden studenten en medewerkers hierover geïnformeerd.

Voor meer updates en informatie kijk je op coronavirus.avans.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

K

Betaald avans dan de reiskosten en gemisten inkomsten door niet kunnen werken op zaterdag en feestdagen?

2020-03-17 21:51:15

Meer lezen?