Terug naar overzicht

Cum laude afstuderen: hoe zit dat?

Illustratie: Daan van Bommel

Wanneer studeer je cum laude af? Dat verschilt per type onderwijs. Bij een universiteit ligt dat anders dan in het hbo. Daarnaast kan het ook nog per onderwijsinstelling verschillen. Hoe zit het bij Avans?

Cum laude afstuderen is niet wettelijk vastgelegd. Het is aan de universiteiten en hogescholen om dat te regelen in de onderwijs- en examenregeling, oftewel de OER. 

Bij Avans kun je ook een cum laude aantekening op het getuigschrift van je propedeuse ontvangen. Daarvoor moet je aan de volgende eisen voldoen:

  1. Het gewogen gemiddelde van de resultaten van alle onderwijseenheden is een 8 of hoger. De resultaten worden gewogen op basis van het aantal studiepunten van de onderwijseenheden.
  2. Je hebt nooit fraude gepleegd.
  3. De beoordeling ‘voldaan’ telt niet mee in de berekening van het gewogen gemiddelde.
  4. Ook vrijstellingen tellen niet mee in de regeling.
  5. Je hebt geen cijfer lager dan een 7 voor een onderdeel gehaald. 

Voor het cum laude afronden van de gehele bachelor, gelden dezelfde plus nog wat andere aanvullende maatregelen. Ook hier moet je een 8 of hoger hebben, mag je nooit een cijfer lager dan een 7 hebben gehaald en mag je (duhh) nooit gefraudeerd hebben.

Daarnaast telt de minor niet mee in de cum laude regeling en moet je de opleiding binnen vier jaar hebben gehaald.

Bij de universiteit kunnen studenten ook nog magna cum laude (met groot lof) en summa cum laude (met de hoogste lof) afstuderen. Maar Avans houdt het alleen bij cum laude.  

Meer verhalen, feiten en cijfers over stage en afstuderen lees je nu in ons nieuwe magazine! Je vindt het tijdschrift in de bakken op alle locaties of lees het online:

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?