Terug naar overzicht

Kamer wil experiment met opgesplitste pabo

Illustratie: Daan van Bommel

Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen pabo’s komend studiejaar al gaan experimenteren met opleidingen die helemaal gericht zijn op het oudere of op het jongere kind. Maar de minister denkt dat het te snel gaat.

De motie van VVD, CDA en ChristenUnie is gisteren aangenomen. Het idee is dat de toegespitste opleidingen wellicht aantrekkelijker zijn voor mannen. Als zij liever lesgeven aan oudere kinderen en geen zin hebben in een stage bij de kleuters, waarom zou je hen daartoe dan dwingen? 

In het regeerakkoord staat dat het mogelijk moet worden om naast gewone pabo’s ook zulke toegespitste opleidingen tot leraar in het basisonderwijs aan te bieden, maar de knoop is nog niet doorgehakt. Het gaat de Tweede Kamer niet snel genoeg.

Lesbevoegd
Het probleem is de lesbevoegdheid die de onderwijzers uiteindelijk krijgen. Nu geldt die bevoegdheid voor de hele basisschool, maar na een gespecialiseerde opleiding kan dat niet meer. Dus moet eigenlijk eerst het stelsel van bevoegdheden worden aangepast. De Kamer wil dit probleem omzeilen met een experiment. Het jaar daarop zou de splitsing ook formeel mogelijk moeten zijn.

Minister Van Engelshoven had de motie ontraden. Het gaat te snel, zei ze in het debat. “Ik vraag mij ook af of er wel een opleiding is die zegt dat ze het allemaal voor elkaar krijgt. Ik weet niet of dit een heel succesvol verzoek wordt.”

Afwachten
De minister wilde liever een advies van een commissie over de bevoegdheden in het onderwijs afwachten. Het helpt misschien ook niet dat de hogescholen zelf weinig in het plan zien. Het is immers al mogelijk om je binnen de huidige pabo op het oudere of jongere kind te richten en een brede bevoegdheid is ook iets waard voor de leraren in spe.

In de jaren tachtig waren de opleidingen tot kleuterleidster en onderwijzer nog gescheiden. Ze werden samengevoegd zodat afgestudeerden in alle groepen van de destijds nieuwe basisschool les mochten geven.

In 2008 betoogde de Onderwijsraad dat er weer aparte opleidingen voor het jongere en het oudere kind zouden moeten komen. Sindsdien is het onderwerp nooit helemaal van de agenda verdwenen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?