Terug naar overzicht

Paul Rüpp over sluiting Avans: ‘Het doel is dat studenten zo weinig mogelijk hinder ondervinden aan het einde van dit studiejaar’

Het coronavirus dwingt Avans om verstrekkende maatregelen te nemen. Bestuursvoorzitter Paul Rüpp geeft aan dat de hogeschool al met verschillende scenario’s bezig is om studievertraging te voorkomen. “We gaan de komende weken zien hoe ver we zijn met onderwijs op afstand.”

Momenteel zijn er bij Avans twee teams die het centrale crisisteam ondersteunen. Er wordt continu overleg gevoerd over nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus. Een team houdt zich vooral bezig met de situatie van dit moment en daaruit voortvloeiende maatregelen, het andere team gaat vooral over het onderwijs. “In die teams zitten de experts, zij houden het College van Bestuur goed op de hoogte”, zegt Rüpp.

Geen studievertraging
“Het belangrijkste is dat studenten geen studievertraging oplopen. Daar gaan we alles aan doen”, zegt de bestuursvoorzitter. Daarvoor maakt Avans al verschillende scenario’s om uit te werken hoe de opgelopen achterstand kan worden ingehaald. Kijk bijvoorbeeld naar inroosteren in de avonduren.

Docenten en studenten zullen de komende weken meters maken als het gaat om digitaal onderwijs. “Bijna alle docenten hebben daar bijscholing in gehad, maar nu gaan we zien hoe ver we werkelijk als organisatie zijn. Dit is het moment waarop je daar echt mee moet experimenteren.”

Tentamenweek
De tentamenweek van Avans zou starten op 23 maart. Hoe de hogeschool dit gaat invullen weet Rüpp nog niet. “Het zijn allemaal onderwerpen waar we druk mee bezig zijn. Daarover worden studenten tijdig geïnformeerd.”

Avans heeft wel bij  de Vereniging Hogescholen aangegeven dat het een goed idee zou zijn om de uiterste inschrijfdatum voor nieuwe studenten te verschuiven naar 1 juni of 1 juli. “Open avonden en oriëntatiedagen gaan niet door. We moeten middelbare scholieren wel de kans geven zich goed te oriënteren op een nieuwe opleiding.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?