Terug naar overzicht

Rijk gaat met ICT-opleidingen in zee

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Jaarlijks gaan honderden ICT-studenten van hogescholen en universiteiten kennismaken met het werkterrein van de Rijksoverheid. Het doel: beter onderwijs én meer belangstelling voor een baan als ambtenaar.

ICT’ers hebben momenteel de banen voor het oprapen en dat merkt de Rijksoverheid ook: het valt niet mee om hen te werven, al is het maar omdat ze vaak geen idee hebben hoe interessant het kan zijn om voor de overheid aan de slag te gaan.

In een grootscheepse samenwerking met ICT-opleidingen in het hele hoger onderwijs wil het Rijk studenten laten zien wat voor vraagstukken de overheid heeft. Omgekeerd willen de ICT-opleidingen hun studenten laten werken aan allerlei nieuwe en complexe projecten.

Dynamiek
“De dynamiek in de ICT is zo groot, dat je opleidingen niet voor vier jaar kunt uitstippelen”, zegt Jan Bogerd, voorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van de ‘stuurgroep’ die de samenwerking van de grond tilt. Het zogeheten I-Partnerschap is een manier om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

Ook studenten en promovendi uit andere studierichtingen worden bij de grootscheepse samenwerking betrokken. “De vraagstukken van de overheid zijn vaak ‘integraler’ dan de vraagstukken in het bedrijfsleven”, zegt Bogerd. “Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als digitalisering een hoge vlucht neemt? Kan het leiden tot een digital divide van mensen die erin meegaan en mensen die het niet kunnen volgen? Voor dat soort vragen heb je ook bijvoorbeeld economen en filosofen nodig.”

De overheid heeft ook een groot belang bij de samenwerking, alleen al omdat steeds meer maatschappelijke opgaven “informatiegedreven” zijn, vult Marieke van Wallenburg aan. Zij is directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zit eveneens in de stuurgroep. 

Zekere leeftijd
“Die opgaven vergen kennis en kunde over data en kunstmatige intelligentie”, zegt Van Wallenburg. “Veel service aan burgers verloopt tegenwoordig via ICT, oude systemen moeten een keer vervangen worden, er komen steeds nieuwe data. Tegelijkertijd zien we dat de medewerkers binnen de Rijksoverheid op een zekere leeftijd zijn. We verwachten een uitstroom en die moeten we opvangen.”

Hoeveel studenten de overheid precies wil werven met de samenwerking? Harde getallen noemen Van Wallenburg en Bogerd niet. Het zou ook kunnen dat de studenten eerst in het bedrijfsleven aan de slag gaan en later alsnog de overstap naar de overheid maken. Maar het is goed dat ze al weten hoe uitdagend en complex de vraagstukken bij de overheid zijn, is het idee. “Want onbekend maakt onbemind.”

Allang
Op 21 april wordt het I-Partnerschap gelanceerd in het bijzijn van minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en de voorzitters van universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen (Pieter Duisenberg en Maurice Limmen).

“Eigenlijk gebeurt het allang”, zegt Bogerd. “Studenten lopen al stage bij de overheid en ze doen er ook onderzoek voor hun afstudeerprojecten. We gaan het opschalen. Het wordt veel systematischer. In de loop der jaren gaan we duizenden studenten laten kennismaken met de vraagstukken van de Rijksoverheid.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?