Terug naar overzicht

Student op stage: vanwege coronacrisis coacht Social Workstudent Daan scholieren vanuit thuis

Daan Stahlie, derdejaars Social Work in Den Bosch, loopt vier dagen per week stage bij het Udens College. Hij begeleidt leerlingen die om wat voor reden dan ook moeite hebben mee te komen in het reguliere onderwijssysteem. Dat doet de Avansstudent nu noodgedwongen via de digitale weg.

“Ik voer een-op-een gesprekken met middelbare scholieren die autisme hebben of in een lastige thuissituatie verkeren”, vertelt Daan. “Al coachend help ik hen op weg en werken we aan samen opgestelde doelen. Om die te behalen geef ik een leerling opdrachten om uit te voeren.” 

Als voorbeeld schetst hij een situatie waarin een leerling niet goed overweg kan met een docent. “We kijken naar wat er gebeurt in de klas en hoe het kan dat hij of zij op een bepaalde manier reageert op de docent. Vervolgens bedenken we samen hoe de leerlingen dat een volgende keer kan voorkomen.” 

Ervaring in onderwijs
Dat Daan nu stageloopt op een middelbare school, verbaast hem niet. “Voor ik mijn studie Social Work begon, heb ik een tijd de lerarenopleiding gedaan en liep ik ook stage bij deze school. Maar dat bleek niet helemaal mijn ding. Ik vind de doelgroep erg leuk, maar de hele dag voor de klas staan? Dat houd ik niet vol.” 

‘Het persoonlijke contact mis ik nu iedereen vanuit thuis werkt’

Het individuele contact met de leerlingen is volgens de student wél zijn ding. Bij de stagebegeleider die hij kent van zijn vorige opleiding, gooide hij een balletje op voor een stageplek die hij moest zoeken voor zijn studie Social Work. “Met hem heb ik altijd het contact onderhouden en toen we op de woensdagmiddagen snuffelstages moesten lopen, kwam ik weer terecht in Uden.”

Coronacrisis
Momenteel begeleid de derdejaarsstudent ‘zijn’ leerlingen vanuit thuis vanwege het coronavirus. “Er zijn geen scholieren of docenten op school, alles gaat via de digitale weg. Ook mijn coachingsmomenten.” Daan vindt het een rare gewaarwording. “Dit had ik aan het begin van mijn stageperiode niet verwacht. Mijn dagindeling is nu heel anders. Voordat de scholen sloten, had ik dagelijks ouder- en leerling gesprekken.” 

Al die gesprekken gaan voorlopig via Skype. “Ik nodig de leerlingen uit voor een online gesprek. Vooral de leerlingen die veel structuur nodig hebben, vinden online les krijgen lastig. Hun dagelijkse ritme valt nu weg, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.” Ook het praatje tussen het werk door is er nu niet. “Het persoonlijke contact met mijn collega’s mis ik, je kunt niet even bijkletsen of sparren. Hopelijk kunnen we allemaal weer gauw terug naar school.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?