Terug naar overzicht

Studievertraging, afgelaste congressen, wie gaat dat betalen?

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Het coronavirus grijpt nog altijd om zich heen. Het hoger onderwijs begint de gevolgen te vrezen. Wie draait er voor de kosten op als studenten massaal studievertraging oplopen?

Italië ligt inmiddels helemaal plat vanwege het coronavirus. Er zijn meer dan negenduizend coronagevallen geteld en het aantal doden loopt richting de vijfhonderd. Rome is een spookstad.

In Nederland gaat het ook hard. De teller staat op 382 besmettingen. In Noord-Brabant moeten mensen nu zoveel mogelijk thuiswerken. In Utrecht en Zuid-Holland loopt het aantal gevallen eveneens flink op. 

Brief
Het onderwijs heeft hier ook mee te maken, beseffen ministers Van Engelshoven en Slob. Gisteren hebben ze een brief gestuurd aan een hele reeks onderwijskoepels, studentenorganisaties en vakbonden. “Weet dat wij meeleven met de mensen die door het virus besmet zijn”, schrijven ze. “Wij hopen dat zij spoedig herstellen, aan het werk kunnen of weer mee kunnen doen aan het onderwijs.”

Meer hebben ze voorlopig niet te bieden. Onderwijsinstellingen moeten zelf oplossingen bedenken voor lesuitval en zelf de afweging maken of het onderwijs door kan gaan, aldus de ministers.

Universiteiten en hogescholen zien de bui al hangen. Ze overleggen met het ministerie over de mogelijke gevolgen van het virus, want het kan flink in de papieren lopen. Tenminste, als de situatie uit de hand loopt.

Potje
De hogeronderwijsinstellingen hebben allemaal een speciaal potje (profileringsfonds) om studenten te ondersteunen die, al dan niet door overmacht, studievertraging oplopen. In vrolijke gevallen zijn dat zwangere studenten, topsporters en studentbestuurders, maar ook zieke studenten mogen aankloppen. Het gaat in totaal om zo’n 6,5 miljoen euro.

Maar er zijn zo’n 760 duizend hbo- en wo-studenten in Nederland. Als straks enkele duizenden een beroep doen op deze fondsen, dan zijn die snel uitgeput. De onderwijsinstellingen hebben hun eigen spelregels, maar studenten ontvangen tussen de 200 en 300 euro per maand. 

Het virus zorgt nu al voor studievertraging. In Maastricht mogen studenten geneeskunde in hun coschappen vanwege een gebrek aan mondkapjes en desinfectiemiddel voorlopig niet meer assisteren op de OK, weet universiteitsblad Observant. Aan de Amsterdamse tandartsenopleiding van de UvA en de VU is het gebrek aan mondkapjes zo nijpend dat veel behandelingen zijn geschrapt. Spoedgevallen en lopende behandelingen worden vooral uitgevoerd door laatstejaars masterstudenten om studievertraging te voorkomen.

Stilgelegd
Daarnaast hebben instellingen allerlei kosten door het verplaatsen of afgelasten van colleges en evenementen. Aan de TU Eindhoven bijvoorbeeld is de laatste dag van de Career Expo stilgelegd. Deze jaarlijkse carrièrebeurs voor studenten trekt ruim drieduizend bezoekers.

Toch proberen de instellingen hun onderwijs en onderzoek zo veel mogelijk door te laten gaan. Aan de TU Delft vond deze week de eerste promotieceremonie via een inbelverbinding plaats, omdat sommige commissieleden niet vanuit het buitenland naar Nederland konden komen. De TU Delft verwacht dat dit de komende weken vaker zal gebeuren, schrijft universiteitsblad Delta.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?