Terug naar overzicht

Tot 1 juni alleen online onderwijs bij Avans

Avans gaat tot 1 juni door met online onderwijs. Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan wordt bekeken welke vormen van onderwijs en toetsing op de locaties kunnen gaan plaatsvinden.

Afgelopen maandag besloot het kabinet dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Daardoor ontstond grote onzekerheid over de vraag wat dat betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Studenten en docenten vragen om duidelijkheid. Daarom heeft Avans, net als een aantal andere hogescholen, vandaag besloten om ook ná 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Die termijn is verlengd tot 1 juni 2020.

Veranderingen
Door de focus op digitaal onderwijs door te trekken naar 1 juni, wil de hogeschool voorkomen dat studenten en medewerkers onnodig worden belast door keer op keer veranderingen door te voeren in deze toch al onrustige tijd.

Gebouwen
Het is nu nog niet duidelijk of Avans voor 1 juni of na die datum weer gebruik mag maken van de gebouwen. De hogeschool houdt rekening met de mogelijkheid om na 1 juni de toetsen en examinering fysiek in de gebouwen te laten plaatsvinden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?