Terug naar overzicht

Zo’n Jumbo-variant mag best, vindt Onderwijsinspectie

Foto: VRensen fotografie

Hogescholen mogen verregaand samenwerken met bedrijven bij het onderwijs aan werknemers. Ze mogen speciale bedrijfsvarianten aanbieden binnen bestaande opleidingen.

Het is geen probleem dat Avans Hogeschool speciale afspraken heeft gemaakt met Jumbo Supermarkten en La Place om jaarlijks vierhonderd medewerkers naast hun baan een opleiding te bieden, vindt de Onderwijsinspectie.

De opvatting van de inspecteurs is van belang, nu publiek bekostigde hogescholen steeds meer werkenden willen opleiden: sinds enkele jaren doen ze pogingen om de markt van het deeltijdonderwijs te veroveren.

Unieke samenwerking
De “unieke samenwerking” van Avans met van Jumbo Supermarkten en La Place in de opleiding Ondernemerschap & Retail Management is daar een voorbeeld van.

Het nieuws schoot in het verkeerde keelgat van particuliere hogeschool SDO. Die beschuldigde Avans van misbruik van overheidsgeld. Dat kun je geen publieke opleiding meer noemen, was de gedachte. Waarom zou de overheid zulk onderwijs moeten bekostigen?

De Onderwijsinspectie denkt er anders over. Zij deed een ‘vooronderzoek’ naar aanleiding van de klacht, maar daar blijft het bij. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Avans de wet overtreedt, zoals minister Van Engelshoven vandaag in een briefje aan de Tweede Kamer laat weten.

Volgens de wet
Het is een normale duale opleiding, stelt de inspectie, en voor zover bekend verloopt alles er volgens de wet: het onderwijs, de examinering én de financiële afwikkeling van de afspraken. Er is dus geen reden voor een formeel onderzoek.

Avans is tevreden met het oordeel van de inspecteurs. “We zagen het bezoek van de inspectie met vertrouwen tegemoet en het is goed dat dit vertrouwen nu wordt bevestigd”, laat een woordvoerder weten.

Voor iedereen toegankelijk
Het traject voor de medewerkers van Jumbo en La Place valt onder een duale opleiding die al jaren bestaat. Duaal betekent dat deelnemers werken en studeren tegelijk, vaak met allerlei casussen uit hun dagelijkse praktijk. 

De Avans-opleiding is voor iedereen toegankelijk, alleen volgen de medewerkers van Jumbo de opleiding gezamenlijk. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?