Terug naar overzicht

AMR: wel of geen verplichte scholing voor aanvragers Avansbestuursbeurs?

De bestuursbeurs van Avans is echt alleen bedoeld voor individuele studenten en niet om de kas van vereniging te spekken. Daarnaast moeten studenten die gebruik maken van de beurs een scholing van drie dagdelen bijwonen. Het zijn opvallende toevoegingen in de herziene regelgeving voor de Avans bestuursbeurs zoals die gisteren besproken is in de Avans Medezeggenschapsraad.

Avansstudenten die werk verzetten voor een studie- of studentenvereniging komen in aanmerking voor de bestuursbeurs. Het College van Bestuur van Avans wil de regelgeving rondom de beurs herzien en is daarover al een tijdje in gesprek met de Avans Medezeggenschapsraad. Tijdens een online vergadering stond de beurs opnieuw op de agenda.

Niet voor de verenigingskas
Een van de redenen voor het College van Bestuur om de regelgeving bestuursbeurs te herzien is het feit dat veel studenten een deel van hun beurs al dan niet vrijwillig afstaan. Bijvoorbeeld om tekorten in het budget van de vereniging op te vangen. Dat mag nu niet meer. “Het geld is bedoeld voor de individuele student en niet om de kas van de vereniging te spekken. Gebeurt dit wel, vordert Avans het geld terug”, staat in de nieuwe regeling.

Verruiming
Het aantal studenten dat aanspraak kan maken op de beurs gaat vermoedelijk stijgen. De studentenvereniging hoeft namelijk niet meer direct verbonden te zijn aan Avans of Avansopleidingen. Ook studenten die bijvoorbeeld in het bestuur zitten van een studentensportvereniging of een onafhankelijke studentenvereniging kunnen de beurs aanvragen.

Scholing
Binnen de studentengeleding van de AMR is er nog even discussie over het verplicht stellen van scholing voor studenten met een bestuursbeurs. Een deel van de studentengeleding vindt het belangrijk dat studenten scholing volgen over het organiseren van een vereniging. “Je kunt op die manier echt veel van elkaar leren en voorkomt dat besturen elke keer dezelfde fouten maken”, stelt Bedrijfskundestudent Nikki van Amerom. 

Ralph Verwijmeren, student Business IT & Management voelt weinig voor het verplichtende karakter. “Je investeert als student al enorm veel tijd in je vereniging. Waarom moet daar nog scholing bovenop komen?” Ook binnen de medewerkersgeleding zijn er zowel voor- als tegenstanders. Zo wordt in de chat de vraag gesteld hoe gemotiveerd studenten zullen zijn terwijl andere medewerkers het zien als professionalisering van de verenigingen. Uiteindelijk komt het verplichtend karakter van de scholing wel in de herziene regeling.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?