Terug naar overzicht

Corona: lagere huurprijzen, petities en privacy

Het blijft berichten regenen over corona in het hoger onderwijs, van huurverlaging in Leuven tot een petitie over het afschaffen van tentamencijfers. En hoe zit het met de privacy van online toetsen?

KU Leuven halveert huurprijs studentenkamers 
Studenten hebben het door de coronacrisis al moeilijk genoeg, vindt de Katholieke Universiteit Leuven. Wie ‘op kot’ woont in een gebouw van de universiteit, hoeft in april maar de helft van de huur te betalen.

De universiteit beheert zo’n 5.500 kamers in Leuven en Kortrijk. “Ik ontving de voorbije dagen berichten die me rechtstreeks raken, als rector, maar ook als vader”, zegt rector Luc Sels. “Alleenstaande vaders of moeders met meerdere studerende kinderen die het financieel moeilijk krijgen, families die het uitgavenpatroon grondig moeten herzien doordat vader en moeder tijdelijk werkloos worden, studenten die hun opdracht als jobstudent zien wegvallen en de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen.”

Hij roept ook particuliere verhuurders op om solidair te zijn en korting te geven.

Student start petitie voor tijdelijke huurbijdrage 
Een internationale student van de Universiteit van Amsterdam maakt zich grote zorgen over de financiële positie van studenten en is een petitie gestart.

Ook studenten in Nederland voelen de financiële druk van het coronavirus. Velen zitten zonder inkomsten en komen daardoor in de knel met het betalen van de maandelijkse huur. “Most of us do not have any form of savings and live from paycheck to paycheck”, schrijft de student. “We do, however, have to pay rent.” 

Ze roept de overheid op om studenten in geldnood tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een maandelijkse huurbijdrage of een versoepeling van de regels omtrent huurtoeslag. De meeste studenten op kamers kunnen nu geen huurtoeslag aanvragen, omdat zij geen zelfstandige woning hebben. Bijna 11.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend. 

En nog een petitie: ‘Geef studenten geen cijfers meer’ 
Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen stellen voor om studenten alleen nog maar een ‘voldoende’ of een ‘onvoldoende’ te geven.

Door de coronacrisis voelen veel studenten en docenten zich overbelast. De druk moet van de ketel, vindt studentfractie Democratische Academie Groningen (DAG) van de universiteitsraad van de RUG. Hun voorstel: geef de rest van dit academisch jaar alleen nog ‘voldoendes’ en ‘onvoldoendes’. Daardoor behouden studenten hun huidige cijfergemiddelde en krijgen docenten meer ademruimte bij het nakijken.

“Het verwachten van excellentie onder deze omstandigheden zou niet alleen oneerlijk en onrealistisch zijn, maar ook onrechtvaardig en onmenselijk”, schrijft DAG. De studentfractie is een petitie gestart en wil deze aanbieden aan minister Van Engelshoven en universiteitenvereniging VSNU. Op dit moment staat de teller op 256 handtekeningen.

Student slaat alarm om privacy
Een student technische natuurkunde van de TU Eindhoven maakt zich zorgen over zijn privacy als hij thuis een tentamen maakt terwijl hij wordt gefilmd.

Het zogeheten ‘proctoring’ moet tentamenfraude voorkomen: via de camera van telefoon of computer kan de opleiding controleren of studenten zich wel aan de regels houden. Maar wat gebeurt er met hun persoonlijke data? Kunnen die worden ingezien door het Amerikaanse bedrijf dat de proctoring-software levert?

In een 18-delig draadje op Twitter uit de student zijn zorgen. De universiteit heeft inmiddels gereageerd: studenten die ervoor kiezen om niet aan de toetsen deel te nemen krijgen een alternatief. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?