Terug naar overzicht

ISO kiest nieuw bestuur in online vergadering

Via Zoom heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een nieuw bestuur gekozen. De kandidaten komen uit Leiden, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Enschede.

“Het is heel mooi dat we toch met zijn allen konden vergaderen”, zegt Kees Gillesse, tot eind juni voorzitter van het ISO. “Want we moeten de belangen van studenten ook in deze tijd blijven behartigen. Dat gaat gewoon door.”

Het ISO is geworteld in de medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen. De leden kiezen een bestuur om hen te vertegenwoordigen in de politiek en in het overleg met de minister en de koepels van universiteiten en hogescholen.

Geen hbo’er
Net als vorig jaar zit er geen hbo’er in het bestuur, wat Gillesse jammer vindt. “Dat is niet gelukt. We letten op allerlei manieren op diversiteit bij het werven van een nieuw bestuur. De kandidaten komen uit andere studiesteden en doen andere studierichtingen. Maar de studentencultuur is aan de hogescholen toch anders, moeten we erkennen. Participatie is er minder voor de hand liggend.”

Rechten
Aankomend voorzitter Dahran Çoban (24) studeert nu rechten aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was ze actief in de medezeggenschap en in haar roeivereniging. Op dit moment loopt ze stage bij een advocatenkantoor, waar ze zich onder meer over de coronacrisis en het onderwijs buigt.

Haar medebestuursleden zijn Aukje de Ruijter (24) van de Vrije Universiteit, Zoey de Jong (23) van de Universiteit Utrecht, Quinta van Kelle (20) van de Radboud Universiteit Nijmegen en Leon van der Neut (20) van de Universiteit Twente.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?