Terug naar overzicht

Minister: uitstel van bsa hoeft niet voor alle studenten te gelden

Minister Van Engelshoven laat nogmaals weten dat universiteiten en hogescholen het bindend studieadvies kunnen uitstellen als studenten vertraging oplopen door de coronacrisis. Maar ze hoeven dit uitstel niet aan alle studenten te verlenen.

De Tweede Kamer wilde meer duidelijkheid van de minister over de afspraak die ze met hogescholen en universiteiten had gemaakt over de toepassing van het bsa in de coronacrisis. Die afspraak hield feitelijk niets anders in dan dat instellingen –net als altijd – het bsa kunnen uitstellen als studenten door overmacht niet aan de puntennorm kunnen voldoen.

De studentenbonden verkeerden in de veronderstelling dat de minister met de instellingen had afgesproken dat het bsa gezien de coronacrisis voor alle studenten zou worden versoepeld. Ook een deel van de Tweede Kamer had het zo opgevat. Maar de minister ziet het anders en vertrouwt erop “dat alle instellingen hier de komende tijd op een goede manier invulling aan zullen geven”.

Avans
Het College van Bestuur van Avans heeft eerder al besloten dat voor alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar niet voldoen aan de norm van 52 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar (31-8-2021).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?