Terug naar overzicht

Mogelijk minder internationale studenten: nog weinig noodscenario’s

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

De kans bestaat dat hogescholen en universiteiten straks minder studenten uit het buitenland kunnen verwelkomen. Dat kan flinke financiële gevolgen hebben, maar sommige instellingen willen nog niet op de zaken vooruitlopen.

Buitenlandse studenten vinden steeds vaker de weg naar de Nederlandse collegebanken. Vorig jaar waren het er ruim 85 duizend volgens internationaliseringsorganisatie Nuffic; 11,5 procent van alle ingeschreven studenten.

Maar dat was voordat het coronavirus roet in het eten gooide. Nu moeten we er volgens Nuffic rekening mee houden dat er uiteindelijk minder internationale studenten staan ingeschreven. Per misgelopen EER-student scheelt dat gemiddeld ruim zevenduizend euro, exclusief collegegeld. Voor studenten van buiten Europa, die het instellingstarief betalen, is dat bedrag vaak nog hoger. Hoe bereiden hogescholen en universiteiten zich hierop voor?

Net zo druk
“Over noodscenario’s denken we nog niet na”, zegt rector magnificus Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht, al jaren de universiteit met verreweg de meeste internationals. “We zien immers nog geen daling in het aantal aanmeldingen. Onze admission officers hebben het nog net zo druk als vorig jaar.”

Veel van die aanmeldingen komen zoals gebruikelijk uit Duitsland, maar ook uit het zwaar getroffen Italië. “Voor mijn gevoel zijn jongeren ondanks alles nog steeds gewoon met hun toekomst bezig”, zegt Letschert. “Ze denken: nu ligt alles stil, maar straks pak ik m’n leven weer op. En daar hoort studeren gelukkig ook bij.”

Ook de Rijksuniversiteit Groningen, waar vorig jaar nog 1 op de 5 studenten uit het buitenland kwam, maakt zich vooralsnog geen zorgen. “Zolang de aanmelddeadline niet is verstreken, zien we daar nog geen aanleiding voor”, zegt een woordvoerder. “Onze online masterdag werd vorige week ook door veel internationale studiekiezers bezocht.”

Zorgen
Fontys Hogescholen, dat vorig jaar haar deuren opende voor ruim 4.500 internationals, houdt een slag om de arm. “We houden rekening met een lagere toestroom”, meldt een woordvoerder. Maar hij kan nog niet precies zeggen hoe. “Wel scheelt het mogelijk dat veel van onze internationals Duitse studenten zijn die op de campus in Venlo studeren”, vervolgt hij. “Dat is bijna een regionale hogeschool.”

De Universiteit Twente, waar ruim een kwart van de studenten uit het buitenland komt, maakt zich wel zorgen. “Al is het nu nog lastig om in te schatten hoe groot de invloed zal zijn”, zegt een woordvoerder. “De afgelopen maand is onze grootste zorg geweest om het online onderwijs draaiende te krijgen.”

De Hogeschool Rotterdam noemt de impact van een lagere internationale instroom groot. Bij een aantal opleidingen is 30 procent van de studenten afkomstig uit Europa of daarbuiten, laat een woordvoerder weten. De hogeschool werkt op dit moment aan scenario’s die gevolgen zullen hebben voor planning, begroting en inzet van personeel.

Voorkomen
Voorkomen is in elk geval beter dan genezen, denken ze bij de Vereniging Hogescholen. “We zijn nu aan het uitzoeken in hoeverre de toelating van buitenlandse studenten zo soepel mogelijk kan verlopen”, zegt woordvoerder Eva Kloosterman. “Daarover zijn we in gesprek met onder meer de IND en het ministerie van OCW.” Hierbij gaat het bijvoorbeeld om schoolexamens en verplichte taaltoetsen die in veel landen zijn uitgesteld, maar ook om verblijfsvergunningen die nu later worden aangevraagd. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?