Terug naar overzicht

Tientallen miljoenen voor coronaonderzoek

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Nederland trekt enkele tientallen miljoenen euro’s uit voor acuut coronaonderzoek. De Universiteit Leiden is alvast een eigen crowdfundingsactie gestart.

Er is nog veel onbekend over het nieuwe coronavirus. Het aantal besmettingen neemt nog altijd toe, maar een medicijn of vaccin is er niet. Ondertussen staat het dagelijks leven voor veel mensen op zijn kop.

Het ministerie van Volksgezondheid en ZonMW, dat gezondheidsonderzoek financiert, stellen daarom samen 20 miljoen euro beschikbaar voor acute onderzoeksvragen, schrijft minister De Jonge. Zoals: hoe verloopt de besmetting onder kinderen? En zijn er bestaande vaccins die kunnen worden ingezet?

Vraagstukken
Ook het ministerie van OCW en wetenschapsfinancier NWO tasten in de buidel. Samen trekken zij 15 miljoen euro uit, allereerst voor acuut onderzoek naar de bestrijding van de pandemie, maar ook naar sociale vraagstukken: hoe hebben Nederlanders hun gedrag aangepast door het nieuwe virus? En wat zijn de gevolgen van sociale isolatie? 

Instellingen voor toegepast onderzoek (TO2) dragen eveneens hun steentje bij. TNO zet tot 2 miljoen euro in om coronaproblemen op te lossen, Wageningen Research voert coronatests uit en Deltares neemt de rol van water en bodem onder de loep bij de eventuele overleving en verspreiding van het virus.

Niet snel genoeg
Maar voor sommige onderzoekers komt de overheidsbijdrage niet snel genoeg. In het Leids Universitair Medisch Centrum bijvoorbeeld wordt nu al hard gewerkt aan potentiële virusremmers, medicijnen en vaccins. Het uitvoeren van deze proeven is erg duur en er ligt geen potje met geld klaar.

“Er is een dodelijk virus uitgebroken”, zegt hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder, “maar ik ben dagelijks vele uren kwijt met het schrijven van subsidieaanvragen.” 

De Universiteit Leiden is daarom een crowdfundingsactie gestart om op korte termijn 2 miljoen euro te werven voor haar coronaonderzoek. 

#wakeuptocorona
Om de druk op de ketel te houden bedacht de universiteit een social media challenge. Donateurs wordt gevraagd een foto van zichzelf te delen waarop zij een pyjama dragen en met hun handen een hartje maken. Als hashtag is gekozen voor #wakeuptocorona.

Rector Carel Stolker spreekt via een vanuit huis opgenomen filmpje zijn steun uit en roept mensen op om te doneren. “Het is ontzettend belangrijk, maar dat hoef ik u niet uit te leggen.” De actie heeft inmiddels bijna 160 duizend euro opgeleverd.

Europa
Ook andere Europese landen investeren in coronaonderzoek. Duitsland bijvoorbeeld stelt volgens het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek bij medische universiteiten. Er wordt ook fors geïnvesteerd in Frankrijk (50 miljoen), Spanje (30 miljoen), Oostenrijk (23 miljoen) en Denemarken (6,7 miljoen). Het Verenigd Koninkrijk trekt 85 miljoen pond uit. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?