Terug naar overzicht

Avans onderneemt actie om tentamens op locatie mogelijk te maken: ‘Mbo’s mogen vanaf 15 juni beperkt open, waarom hogescholen niet?’

Het College van Bestuur van Avans is druk in overleg met de veiligheidsregio’s, het openbaar vervoer en de provincie. Inzet is het eerder openen van de locaties voor tentamens. “Mbo’s mogen vanaf 15 juni beperkt open, waarom hogescholen niet?” 

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp gaf gisteren tijdens de bijeenkomst van de Avans Medezeggenschapsraad aan dat de hogeschool er alles aan doet om voor 1 juli al een beperkt aantal toetsen op locatie te kunnen organiseren. Het gaat hierbij om toetsen die echt niet op afstand afgenomen kunnen worden.

“Een van de bottlenecks is het openbaar vervoer, daar zijn we nu mee in gesprek. Het idee is dat we studenten oproepen zo veel als mogelijk met eigen vervoer te komen. Er is ruimte genoeg op de parkeerplaatsen aangezien er nauwelijks medewerkers zijn.” 

‘Om studievertraging te voorkomen, hopen we in juni te kunnen beginnen met het afnemen van de toetsen’

Een beperkt aantal toetsen moet op locatie plaatsvinden. Volgens Rüpp gaat het om zo’n 10 procent van het totale aantal toetsen. “Om studievertraging te voorkomen, hopen we in juni te kunnen beginnen met het afnemen van de toetsen.” Het idee is dat studenten maximaal 1 toets per week op locatie maken. De gehele toetsperiode zou vijf weken duren.

Rüpp benadrukt dat Avans nog geen toestemming heeft om daadwerkelijk in juni te gaan toetsen. Dat verbaast een deel van de studentengeleding van de AMR. “Ik heb al een tentamenrooster ontvangen met daarop ook de data voor toetsen op locatie”, geeft een van de studenten aan. Andere studenten beamen dit. 

Conceptroosters
Na de vergadering laat Rüpp weten dat de studenten conceptroosters ontvangen hebben. “Wij zijn gewend om de conceptroosters vast bekend te maken opdat studenten zich kunnen inschrijven. Dat zijn nog niet de definitieve roosters. Dat is nu ook gebeurd met dat voorbehoud. Maar kennelijk heeft niet iedereen dat even scherp op het netvlies.” 

De Avans Medezeggenschapsraad en Rüpp spraken verder over de besluitvorming op de korte tot lange termijn. “We onderscheiden drie fasen: tot de zomer waarin het crisisteam de regie heeft. In fase 2, die nu al begint, neemt het college met een deel van het crisisteam de regie over de opstartfase voor na de zomer tot 1 februari, waarbij de AMR wordt betrokken via verkorte procedures tot advies en instemming om tot besluitvorming te komen. En uiteindelijk de derde fase, de lange termijn; wat betekent deze crisis voor de strategie van Avans Hogeschool. Deze fase verloopt volgens de normale besluitvormingscyclus.” 

‘Er komen ongetwijfeld bezuinigingen op de publieke sector, dus ook in het onderwijs’

De bestuursvoorzitter geeft aan dat Avans zich voor moet bereiden op bezuinigingen op hoger onderwijs. “De rekening van deze crisis moet betaald worden. Er komen ongetwijfeld bezuinigingen op de publieke sector, dus ook in het onderwijs. Het is belangrijk dat we ons gaan oriënteren op wat ons te wachten staat en hoe we daarop kunnen reageren.”  

Punt. Of had jij nog wat?

Student Avans Hogeschool

Helemaal mee eens met de Docent Avans hogeschool. Daarnaast is de 10% die bovenstaand wordt benoemd niet geheel reëel. Naar mijn idee ligt dit percentage veel hoger. In mijn geval is het namelijk 90% op locatie, en 10% online.

2020-05-14 16:49:15

Docent Avans hogeschool

Juist het zolang mogelijk vasthouden aan op locatie toetsen zorgt voor onduidelijkheid. Alles dit schooljaar online doen, geen onderwijs meer op locatie aanbieden. Roosters definitief maken. Duidelijkheid geven nu, aan docenten en studenten.

2020-05-13 20:19:57

Meer lezen?