Terug naar overzicht

Europese Commissie wil nog steeds 94,4 miljard voor Horizon Europe

Illustratie: Elmarye Aaij

Als het aan de Europese Commissie ligt heeft de coronacrisis de komende zeven jaar geen invloed op het budget voor onderzoek en innovatie van de EU. Het is alleen de vraag of de lidstaten en het parlement akkoord gaan.

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe begrotingsvoorstel van 1.100 miljard euro, samen met het wederopbouwprogramma van 750 miljard vanwege de coronacrisis. In de begroting zit ook 94,4 miljard voor Horizon Europe. Dat geld moet volgens de commissie vooral worden besteed aan gezondheidsonderzoek, aan de “veerkracht van Europa”, en aan de digitale en groene transities. 

Keihard
Begin dit jaar, kort voor de coronacrisis uitbrak, werd er in Brussel al keihard onderhandeld over de Europese begroting. Ook toen wilde de Europese Commissie 94 miljard euro reserveren voor Horizon Europe, en 1,11 procent van de bruto nationale inkomens voor de gehele EU-begroting. 

Maar de stingy four, Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken, wilden niet meer dan 1 procent van het nationaal inkomen aan de EU uitgeven. De vrees bestond toen al dat het Horizon Europe-budget daardoor veel lager, rond de 75 miljard, zou uitvallen.

Hakken in het zand
Het is de vraag hoe Nederland gaat reageren op het nieuwe begrotingsvoorstel. Minister van Financiën Hoekstra kondigde eerder eigen voorstellen aan voor het herstelprogramma voor de door corona zwaar getroffen lidstaten. Het is niet ondenkbaar dat Nederland opnieuw de hakken in het zand zet. 

Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) vindt dat de Europese Commissie met Horizon Europe terecht de nadruk legt op gezondheid, de digitale transitie en de klimaatcrisis. De rol van onderzoek en innovatie zijn daarbij cruciaal, meent ze. “Ik ben blij dat de Europese Commissie daar een eerste stap toe zet. Bovendien: als het om onderzoek en innovatie gaat, profiteert Nederland traditioneel bovengemiddeld van Europese fondsen. Ik hoop dat het kabinet dat inziet en het Horizon-programma zal sparen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?