Terug naar overzicht

Opinie: Een oproep aan hogeschoolbesturen en crisisteams: geef mensen hoop

Docenten Business Innovation Machiel Wetselaar en Sjoerd Bos doen in een opiniestuk een oproep aan de crisisteams en besturen in het hoger onderwijs. Geef mensen hoop en laat angst niet leidend zijn bij het nemen van beslissingen.

Het is onzeker hoe het hoger onderwijs er uit ziet bij aanvang van het studiejaar 20/21 in verband met Corona-maatregelen van hogescholen. We moeten ons voorbereiden op online en 1,5 meter onderwijs voor blok 1 en 2, wordt er gezegd.

‘Terwijl niemand weet hoe de verspreiding van het virus zich gaat ontwikkelen, lijkt de angst heer en meester te worden’

Wij begrijpen de dilemma’s waarmee een bestuur / een coronacrisisteam van een hogeschool worstelt, maar dit gaat ons op dit moment te ver. Het nieuwe schooljaar start pas over vier maanden, blok 2 eindigt over 9 maanden. Begin maart zijn we in 1 week (!) omgeschakeld. Met deze boodschap over blok 1 en 2 wordt alle hoop op het ‘oude’ normaal de grond in geboord; de situatie wordt bijkans uitzichtloos. Terwijl niemand weet hoe de verspreiding van het virus zich gaat ontwikkelen, lijkt de angst heer en meester te worden. Wij vrezen dat dit coronabeleid een self-fulfilling prophecy gaat worden. Dat niet de feiten de grondslag zijn voor hoe we ons gaan gedragen, maar de angst. Angst voor een tweede uitbraak, maar vooral angst voor verwijten die daarna misschien kunnen komen.

Bij de uitbraak van het virus was er een acute crisis, waarbij er grote zorg was over de impact op zieken en op IC’s. Vanuit dit perspectief zijn toen crisismaatregelen getroffen. Inmiddels is de situatie minder acuut geworden. Het aantal besmettingen en overlijdens nemen af, de druk op de IC’s is er af. De ziekte heeft nog steeds enorme impact op mensen die getroffen worden, maar de piek is weg op systeemniveau. Daarom is het volgens ons nu ook tijd om te kijken naar de gevolgen van de coronamaatregelen. Want die zijn op korte en lange termijn enorm; op economisch, sociaal, fysiek en psychisch vlak. Vaak zichtbaar, maar minstens zo vaak ook niet. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.

‘Laten we echter bij het nemen en loslaten van maatregelen breder kijken dan uitsluitend het zorgperspectief’

Hierbij de oproep aan besturen en crisisteams van hogescholen: Keep calm and use multiple perspectives. Laten we niet op de zaken vooruitlopen en nog geen uitspraken doen over het laatste kwartaal van dit jaar. Geef mensen hoop. Hoop op weer een normale manier van werken, waarbij alles wat we geleerd hebben qua digitalisering slim zullen toepassen om ons onderwijs, ons werk beter te maken. Laten we echter bij het nemen en loslaten van maatregelen breder kijken dan uitsluitend het zorgperspectief. Laten we die 1,5 meter niet als doel gaan beschouwen, maar als een van de mogelijke maatregelen tegen snelle verspreiding van het virus. Laten we alsjeblieft intelligent omgaan met het beleid rondom corona en de manier waarop wij onze taak het beste kunnen vervullen!

Sjoerd Bos en Machiel Wetselaar, docenten Business Innovation bij Avans Hogeschool.

Punt. Of had jij nog wat?

Jessica van der Heijden

Kenneth, de richtlijnen die de overheid geeft, zijn veel minder strikt dan de lijn die Avans hanteert! Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. We mógen bv open voor afstuderen en tentamens die niet digitaal kunnen.

2020-05-11 10:38:54

Kenneth

Waar de auteurs aan voorbij gaan is dat hogescholen in de eerste plaats de richtlijnen van de overheid dienen te volgen. Het hoger onderwijs kan en mag niet zo maar zelf beslissen hier van af te wijken en eerder 'open' gaan.

2020-05-08 12:05:36

Jessica van der Heijden

Ik sluit me hier (als docent) graag bij aan! Ik krijg steeds meer de indruk dat de hogescholen vooral denken vanuit wat er NIET kan, in plaats van wat er WEL kan. Online lesgeven is slopend, een perspectief zou fijn zijn!

2020-05-07 17:00:29

Marieke van Dijk

Ik ben het hier helemaal mee eens. Niet te voorbarig scenario's implementeren vanuit angst. We leven nu. De wereld over 3 à 4 maanden zal er weer anders uit zien. De start van de lockdown is nog geen 2 maanden geleden. We kunnen snel schakelen!

2020-05-07 12:04:12

Meer lezen?