Terug naar overzicht

Vaarwel Blackboard, hallo Brightspace

Illustratie: Daan van Bommel

Vanaf september 2020 gaat Avans gefaseerd over van Blackboard op Brightspace. Wat kunnen studenten en docenten verwachten van het nieuwe leermanagementsysteem? 

Blackboard is na 18 jaar een begrip binnen Avans. Docenten en studenten maken dagelijks intensief gebruik van het leermanagementsysteem (LMS). Daar komt binnenkort een einde aan. Avans stapt over op een nieuw systeem: Brightspace. Inge van Gastel, projectleider LMS, is nauw betrokken bij de keuze en implementatie van het nieuwe systeem. 

Waarom heeft Avans gekozen voor Brightspace?
“We hebben een pakket van eisen opgesteld en via een Europese aanbesteding hebben daar diverse partijen op gereageerd. Die leermanagementsystemen zijn getest door docenten en studenten. Daarbij was de gebruiksvriendelijkheid een belangrijke factor net als de mogelijkheden voor Avans om samen met de leverancier op te trekken niet alleen op IT-gebied maar ook als het gaat om een onderwijskundige visie. Op basis van al deze elementen is gekozen voor Brightspace.” 

Wat is het grootste verschil tussen Blackboard en Brightspace?
“Brightspace is toegankelijker. Het werkt intuïtiever. Veel van de functionaliteiten zijn hetzelfde, maar in Blackboard zit het meer verstopt. Ik denk dat de meerderheid binnen Avans uiteindelijk maar 30 procent van de functies in Blackboard gebruikt hebben. In Brightspace zijn de mogelijkheden zichtbaarder, dus werk je er eerder mee. Ook zijn er nieuwe functionaliteiten beschikbaar, een voorbeeld is de mogelijkheid voor docenten om middels een korte video feedback te geven aan studenten.”

Op Blackboard heeft elke opleiding de afgelopen 18 jaar enorm veel data geplaatst. Gaat dat allemaal over naar Brightspace?
“Nee, we proberen met een schone lei te starten. Maar academies hebben de keuze het actieve gedeelte van Blackboard over te zetten op Brightspace. Daarna moeten we kijken wat we met het archief gaan doen. Zomaar weggooien gebeurt zeker niet.” 

Wanneer gaan de studenten met Brightspace werken?
“In periode 4 gaan we docenten van de AAFM, AVD en AMIB begeleiden in de overgang. Die academies en dus de studenten gaan als eerste over in blok 1 van het nieuwe studiejaar. Daarna gaan we een blok evalueren en Brightspace waar nodig aanpassen. In blok 3 volgen dan de volgende academies. Uiteindelijk moet in blok 1 van studiejaar 2021-2022 iedereen over zijn. Eind 2021 loopt het contract met Blackboard af.” 

Komen er workshops ‘Werken met Brightspace’?
“Docenten gaan we bijscholen. Voor hen is de verandering ingrijpender dan voor studenten. We verwachten daarom niet dat het nodig is om studenten bij te scholen. Zo leert ook de ervaring van andere onderwijsinstellingen die al met Brightspace werken zoals de Hogeschool van Amsterdam. Daarbij komt ook dat Brightspace veel dynamischer is dan het huidige Blackboard. We kunnen zaken sneller veranderen en verbeteren. En dat betekent dat we ook een meer doorlopende modus moeten ontwikkelen in het opleiden en begeleiden van onze docenten om ervoor te zorgen dat dit nieuwe leermanagementsysteem optimaal gebruikt wordt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?