Terug naar overzicht

AMR uit zorgen coronacrisis: hoe moet het met bijbaantjes en werkdruk?

Komen academies die veel praktijkonderwijs geven niet in geldnood? Wat doet de hogeschool om fraude bij tentamens op afstand tegen te gaan? Heeft het bestuur oog voor de werkdruk van docenten die thuis lesgeven? Tijdens de laatste vergadering van het studiejaar uitte de Avans Medezeggenschapsraad haar zorgen omtrent onderwijs en de coronacrisis.

De Academie voor Gezondheidszorg mag in september enorm veel nieuwe studenten verwelkomen. Die hebben praktijkonderwijs op locatie nodig. Maar dat is in verband met de 1,5 meterregel een stuk duurder geworden: er mogen minder studenten in een lokaal. Is er genoeg ruimte en budget om dit onderwijs aan te bieden, zeker als de groep eerstejaars groter is dan vorige jaren, wil de AMR weten van Avansvoorzitter Paul Rüpp en leden van het crisisteam Arnaud Opdam en Gabrielle Leijh. 

“We gaan dit uitvoerig bespreken met deze en andere academies”, zegt Rüpp. “De vraag wat zijn de effecten van de crisis ligt overal op tafel. We zien overigens dat academies op dit moment geld overhouden, maar een aantal voorziet ook problemen voor het komende jaar.” 

“De academie voor Gezondheidszorg is theorielokalen aan het inrichten om daar praktijkonderwijs te geven”, licht Opdam toe. “Dus de ruimte is er. Het theorieonderwijs zal voornamelijk online plaatsvinden.” 

Introductie eerstejaars
Rüpp uit ook een eigen zorg: “We moeten de eerstejaarsstudenten de eerste twee periodes echt aan de school binden. Maar de capaciteit in de gebouwen is beperkt. We mogen maar 20 tot 25 procent gebruiken. We zijn op dit moment bezig om kaders aan te geven voor de introducties. Er komen geen kampen, maar we willen een fysieke introductie wel mogelijk maken.” 

Fraude
Vanuit de studentgeleding komt de opmerking dat studenten mogelijk frauderen nu ze toetsen vanuit huis mogen maken. Hoe gaat Avans daarmee om? “Dat is een onderwerp dat we na deze toetsperiode gaan evalueren. Studenten die frauderen, lopen uiteindelijk verderop in de studie tegen problemen aan omdat ze bepaalde theorie niet goed beheersen.”

Tijdens de AMR-vergadering gaat het ook over het onderwijs na de zomer. Hoe zit het dan met de catering, zeker als studenten ook ’s avonds les hebben? “Met de cateraar worden verschillende scenario’s uitgewerkt”, zegt Rüpp. Een van de ideeën die op tafel ligt, is een bestelsysteem waarbij de maaltijd bezorgd wordt bij het lokaal waar de student zit.

Zowel de studenten- als medewerkersgeleding heeft vragen over de avondlessen. Studenten vragen zich af wat dit betekent voor bijbaantjes. “Als je ’s avonds op locatie moet zijn, is dat een keer per week”, zegt Leijh. “Dus daar kun je rekening meehouden in je planning.” 

Werkdruk
Medewerkers uiten hun zorgen rondom de opgebouwde werkdruk door het online lesgeven en het vooruitzicht dat ze ook ’s avonds op locatie moeten werken. “Het bestuur heeft oog voor de druk waaronder onze docenten staan. Privé en werk lopen in elkaar over. We zijn bezig het online lesgeven verder te ontwikkelen, daar is budget voor. Als het gaat om de lessen in de avonduren, daar voert elke academie zijn eigen gesprekken over. Ook daar is oog voor de persoonlijke situatie van medewerkers”, zegt Rüpp.

Punt. Of had jij nog wat?

K

s avonds naar school en dus niet werken =geen geld om de studie te betalen --> meer stress want waar moeten wij geld vandaan halen om studie en kamer te betalen?

2020-06-17 12:27:53

Meer lezen?