Terug naar overzicht

Avans gaat snel investeren in aantrekkelijker online onderwijs

“Het moet verschrikkelijk zijn om online les te geven. Je ziet maar een paar gezichten en niet of je woorden bij alle studenten aankomen, je kunt niet differentiëren en de interactie is echt minder”, zegt Avansvoorzitter Paul Rüpp tegen de Avans Medezeggenschapsraad en daarom gaat de hogeschool nog deze zomer investeren om online onderwijs aantrekkelijker te maken.

“We hebben de afgelopen periode enorme sprongen gemaakt in ons online onderwijs. In periode 1 van het nieuwe studiejaar, maar waarschijnlijk ook in periode 2 zullen veel lessen nog steeds op afstand gegeven worden. We moeten nu kijken hoe we die lessen aantrekkelijker kunnen maken”, zegt Rüpp. Inmiddels wordt onderzocht welke applicaties en techniek Avans nodig heeft om de lessen op afstand te verbeteren. “De techniek op dit gebied gaat nu heel snel. Ik denk bijvoorbeeld aan een videowall in de collegezaal. Dan kan de docent op school lesgeven terwijl alle studenten zichtbaar zijn voor hem en ook voor elkaar.” 

Aanmeldingen
Rüpp gaf ook antwoord op vragen van de AMR over de instroom voor komend studiejaar. “Het aantal aanmeldingen is bijna hetzelfde als afgelopen jaar. Het verschil is verwaarloosbaar. Wel zien we dat sommige academies enorm stijgen in het aantal aanmeldingen zoals de Academie voor Gezondheidszorg.” Een ontwikkeling die al langer gaande is en dit jaar doorzet, is de afname van het aantal eerstejaars Accountancy en Bedrijfskunde. “Die opleidingen hebben het lastiger nieuwe studenten te trekken.” 

De bestuursvoorzitter deed via de AMR ook een oproep aan alle academies: “de ruimte is er om de personeelscapaciteit op orde te brengen. Creëer daarbij ook ruimte voor ICTO-coaches die kunnen ondersteunen bij het online-onderwijs.” Een kanttekening die Rüpp daar meteen bijplaatste is dat alle onderwijsinstellingen op dit moment zoeken naar mensen op die vakgebied. “De markt wordt behoorlijk afgegraasd”.

‘We zien ook dat vanwege de crisis dingen blijven liggen. Dat mag niet leiden tot een disbalans in de gehele organisatie’

De medezeggenschapsraad sprak haar zorgen uit over het verschil in ontwikkelingssnelheid van de academies als het gaat om bijvoorbeeld de organisatorische doorontwikkeling. “Het College deelt die zorg. We zien ook dat vanwege de crisis dingen blijven liggen. Dat mag niet leiden tot een disbalans in de gehele organisatie. De bedoeling is dat we met zijn allen ongeveer dezelfde koers blijven varen en dezelfde afstand afleggen. Dat daarbij de ene wat sneller vaart dan de ander is niet erg. Maar het is niet bedoeling dat er van de koers afgeweken wordt. Dat nemen we ook mee in onze gesprekken met de academiedirecteuren.” 

Studentenwelzijn
Tijdens de AMR-vergadering werd er ook met bestuurslid Jacomine Ravensbergen gesproken over de visie en plannen van Avans op het gebied van studentenwelzijn. Zo kwam de rol van studieloopbaanbegeleiders ter sprake en de wens van Avans om uit te gaan van preventie. De AMR vraagt om meer duidelijkheid en een stappenplan als het gaat om implementatie van de visie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?