Terug naar overzicht

Column: Generatie F(eedback)

Wie is de schuldige van de coronacrisis? Wie gaat de prijs betalen voor deze crisis? Dat is een hele negatieve benadering van de coronacrisis, uitgedrukt in schuld en geld. Je zou die vergelijking ook in het onderwijs kunnen maken. Je cijfer is je straf, omdat je je onvoldoende hebt ingezet om een voldoende te halen. Heb jij je wel voldoende ingespannen en toch een onvoldoende gescoord? Jammer, want dan was goed niet goed genoeg.

In mei hebben we de dodenherdenking, vieren we de vrijheid en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee herinneren we onszelf eraan dat we nooit meer oorlog willen. Wat was de aanleiding die het begin van de  Tweede Wereldoorlog luidde? De indirecte aanleiding waren grotendeels de herstelbetalingen die Duitsland moest betalen na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. Daardoor was er een grote ontevredenheid in Duitsland, die één man gebruikte om één bevolkingsgroep als schuldige aan te wijzen. Mede daardoor werden zij als tweederangsburgers gezien.

‘Terug naar nu, waarin de wereld een schuldige zoekt voor de coronacrisis’

Terug naar nu, waarin de wereld een schuldige zoekt voor de coronacrisis. We hebben net de herinnering gehad aan wat we niet willen, namelijk oorlog. Maar als we China als schuldige gaan benaderen, waarbij wij herstelbetalingen eisen en hen vervolgens zien als tweederangsburgers, stevenen we dan niet af op een Derde Wereldoorlog? Deze kwantitatieve benadering in geld en schuld moet stoppen, niet alleen in de wereld, maar ook in het onderwijs. Oftewel, spread love not war.

We kunnen China beter overtuigen met onderzoek, feedback en echt als laatste redmiddel sancties. Het onderwijs van nu zou ook meer moeten gaan om feedback en hoe jij jezelf kan verbeteren. Welke aandachtspunten er zijn voor je persoonlijke groei. Dat is een kwalitatieve benadering die jij als mens nodig hebt om te groeien en dat is precies wat een land nodig kan hebben. Immers zijn cijfers een kwantitatieve benadering die uitgaat van eenrichtingsverkeer voor de korte termijn. Je bent tijdelijk blij met het resultaat dat je hebt behaald, maar heb je daadwerkelijk ook iets geleerd en veranderd?

Akash Hanoeman is vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?