Terug naar overzicht

Geen extra ‘zoekjaar’ voor niet-Europese afstudeerders

Illustratie: Daan van Bommel

Afstudeerders van buiten Europa mogen ondanks de coronacrisis niet langer in Nederland blijven om een baan te zoeken. Wel zijn de eisen aan het salaris dat ze minimaal moeten verdienen twee jaar langer minder streng.

De coronacrisis hakt erin op de arbeidsmarkt. Terwijl het aantal vacatures sinds maart fors daalde, nam de werkloosheid alleen maar toe.

Dat is ook slecht nieuws voor studenten van buiten Europa die na hun afstuderen in Nederland willen werken. Ze krijgen maar één jaar de tijd om hier een baan te vinden (het ‘zoekjaar’). Lukt dat niet, dan moeten ze weer terug naar hun eigen land.

Bevroren
D66 pleit voor coulance. Kan die zoektermijn niet worden verlengd, wil de regeringspartij weten, of op zijn minst bevroren zolang de crisis voortduurt?

Dat ziet minister Koolmees (ook D66) niet zitten. Het zou sowieso te lang duren om de regelgeving aan te passen voor oud-studenten die al in hun zoekjaar zitten, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Daarnaast is het volgens hem onzeker wanneer de situatie voor kennismigranten op de arbeidsmarkt weer verbetert. 

Salaris
Om de niet-EU studenten “enigszins tegemoet te komen”, vindt de minister het wel goed dat ze na het verlopen van hun verblijfsvergunning vanuit hun thuisland werk in Nederland zoeken op basis van het zogeheten ‘verlaagd salariscriterium’.

Dat werkt als volgt: om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moeten kennismigranten in Nederland die jonger zijn dan 30 jaar ten minste 3.381 euro bruto verdienen. Maar voor recent afgestudeerden ligt de norm tijdens hun zoekjaar lager: 2.423 euro bruto. 

Dat lagere tarief gaat vanwege de coronacrisis ook gelden voor oud-studenten die tijdens hun zoekjaar geen baan in Nederland hebben kunnen vinden, maar dat binnen drie jaar na afstuderen (vanuit het thuisland) alsnog doen. 

Petitie
Alumni van de particuliere hogeschool Wittenborg University of Applied Sciences startten eerder dit jaar nog een petitie om het zoekjaar te verlengen, van 1 naar 2 jaar. De teller staat inmiddels op bijna 3.000 handtekeningen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?