Terug naar overzicht

Vier vragen over Avansonderwijs op afstand:

Studenten, docenten en medewerkers, allemaal zaten ze de afgelopen tijd noodgedwongen thuis. Het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans onderzocht hoe het ze verging én wat er in de toekomst (nog) beter kan op het gebied van afstandsonderwijs. Vier vragen aan Avans-bestuurslid Jacomine Ravensbergen en onderzoeker en psycholoog Jessica Nooij van het LIC.

Waarom dit onderzoek?
Ravensbergen: “We willen echt weten hoe het nu gaat met onze medewerkers en studenten. We weten dat sommige mensen het lastig vinden om tot bloei te komen in deze periode, maar tegelijkertijd zien we ook prachtige initiatieven en ideeën. Met de resultaten van dit onderzoek willen we het digitale onderwijs perfectioneren om tot een goede blend van afstandsonderwijs en fysiek onderwijs te komen.”

Uit het rapport blijkt onder meer dat mensen het prettig vinden om thuis te werken. Daar was vóór corona niet veel ruimte voor bij Avans. Gaat dat veranderen?
Ravensbergen: “We zien inderdaad dat het thuiswerken voor veel mensen ook voordelen biedt. We willen daarom een optimale blend zoeken, omdat we voorlopig sowieso nog veel vanuit huis moeten werken. ‘Werk thuis als het kan, kom naar Avans als het nodig is’, blijft daarom het devies. Dat is niet altijd zaligmakend. Avans heeft namelijk echt een familiecultuur. Daar horen rituelen bij als samen lunchen, bijpraten bij het koffiezetapparaat en de vrijdagmiddagborrel. Net als voor het werk, worden ook creatieve oplossingen gezocht om de borrel ‘gewoon’ door te laten gaan. Veel mensen merken bovendien dat je het familiegevoel met collega’s ook via Microsoft Teams kunt creëren, weliswaar in mindere mate, maar toch. Voorlopig zullen we nog deels thuis blijven werken maar ik kan me voorstellen dat thuiswerken ook na de coronacrisis mogelijk blijft, zeker gezien de positieve geluiden.”

Internationale studenten geven aan dat ze veel meer stress ervaren dan Nederlandse studenten. Vooral op het gebied van wonen, werk en hun financiële situatie zijn de verschillen erg groot. Dat blijkt ook uit verschillende interviews die wij met studenten hebben gehouden.
Ravensbergen: “De situatie van internationale studenten was voor de coronacrisis al een aandachtspunt, maar deze situatie maakt het thema natuurlijk nog prangender. We zetten daarom meer in op Avans International, een gemeenschap bij Avans met alle internationale opleidingen. Door bijvoorbeeld het hele semester bij ASIS online te verzorgen hopen we een aantal stressoren die te maken hebben met huisvesting, visum en bijvoorbeeld reizen te verminderen. Het is in elk geval fijn om te lezen dat studenten positief zijn over de communicatie vanuit Avans. Het valt niet mee om in deze periode ver van huis te zijn. Dan is het des te belangrijker dat de informatievoorziening van je hogeschool op orde is.”

Wat gaat er verder met deze resultaten gebeuren?
Nooij: “Zowel docenten als studenten zijn over een aantal aspecten behoorlijk positief. Dat biedt kansen. Welke voordelen van afstandsonderwijs willen we behouden en perfectioneren? De kunst is daar nú over na te denken. We zien bijvoorbeeld dat studenten het fijn vinden dat ze niet hoeven te reizen voor een gesprek van 15 minuten. Voor blijvende verandering is het cruciaal om juist nu te bespreken hoe men straks wil werken. En andersom zijn er ook delen van het onderwijs die echt zo snel mogelijk weer fysiek moeten worden georganiseerd. Al deze uitkomsten kunnen we gebruiken om het toekomstige onderwijs beter vorm te geven.”

Ravensbergen: “We willen ook inzoomen op digitale didactiek. Op welke manier kunnen we het leren via digitale middelen zoals Teams, clips en andere tools verdiepen? Er zijn tegenwoordig ongelooflijk veel digitale leermiddelen, maar we gebruiken deze nog lang niet optimaal. Daarom willen we ook een lector aannemen die zich toespitst op digitale didactiek.”

Lees meer: Online onderwijs: Avansstudenten missen het contact met medestudenten en docenten

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?