Terug naar overzicht

Online onderwijs: Avansstudenten missen het contact met medestudenten en docenten, maar zijn positief over online hoorcolleges

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Avansstudenten ervaren de betrokkenheid en interactie tijdens het online leren niet altijd positief, zo blijkt uit het onderzoek van het Leer- en Innovatiecentrum waaraan 4.098 studenten, 935 docenten en 755 medewerkers hebben meegedaan.

Studenten geven aan dat ze door het online onderwijs minder contact hebben met docenten en medestudenten over persoonlijke zaken. Ook stimuleert het online onderwijs studenten minder om met zowel docenten als medestudenten in gesprek te gaan over de lesstof. Daarnaast voelen zij zich niet altijd gemotiveerd om regelmatig te leren en actief met de lesstof aan de slag te gaan.

Stress
Ruim de helft van de Avans gemeenschap geeft aan dat hun gezondheid gelijk is gebleven, maar toch geeft een derde van de studenten en docenten aan dat hun gezondheid iets is verslechterd. Onder de medewerkers is dit wat minder vaak het geval. Het oplopen van studievertraging of werkachterstand heeft voor stress gezorgd bij studenten en docenten. Een kleine groep studenten heeft ook financiële zorgen. Internationale studenten ervaren meer stress dan nationale studenten. Vooral op het gebied van wonen, werk en financiën zijn de verschillen erg groot, zo blijkt uit het onderzoek.

Hoorcolleges
Studenten en docenten geven aan de online hoorcolleges als positief te ervaren. Ook over de individuele gesprekken die online gevoerd worden zijn beide groepen positief. Studenten vinden het fijn dat ze niet hoeven te reizen voor een gesprek van 15 minuten en ook docenten zien er de voordelen van in.

Avans gaat de verzamelde informatie gebruiken om het afstandsonderwijs na de zomer te verbeteren. “Nu is het zaak om het een goed vervolg te geven en waar nodig verbeteringen door te voeren. Daar investeren we in en daar zijn we nu al mee bezig”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?