Terug naar overzicht

Hebben studenten verpleegkunde straks nog een stageplaats?

Foto: Angeline Swinkels
Foto: Angeline Swinkels

Stageplekken voor verpleegkundigen waren al schaars en de coronacrisis maakt het er niet beter op. De zorginstellingen zullen alles op alles moeten zetten om stagiairs goed te begeleiden, zeggen de verpleegkundeopleidingen.

De zorg stond het afgelopen half jaar op zijn kop. Coronapatiënten kregen voorrang, veel behandelingen binnen de reguliere zorg moesten worden uitgesteld en de stages van studenten geneeskunde en verpleegkunde werden geschrapt.

Ondertussen neemt de interesse voor de hbo-opleiding verpleegkunde alleen maar toe. Dit jaar hebben zich zo’n 8.500 eerstejaars aangemeld, bijna 5 procent meer dan vorig jaar. Kunnen de opleidingen hun studenten wel voldoende stages aanbieden, zodat ze in vier jaar kunnen afstuderen?

Verborgen probleem
“Met de coronacrisis blijft het koffiedikkijken”, zegt Hans Aerts, opleidingsmanager verpleegkunde in Utrecht en voorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Het komende semester komt het qua stageplekken nog wel goed, verwacht hij. Ongeruster is hij over het tweede semester. “Als het virus weer oplaait, dan bestaat de kans dat ziekenhuizen opnieuw stages zullen schrappen.” Dat baart de opleidingen veel zorgen.

Het ‘tekort’ is nu eigenlijk nog een verborgen probleem, legt hij uit. “Op dit moment kunnen alle studenten stagelopen. Maar dat komt ook doordat een aantal hogescholen de stage voor eerstejaars heeft afgeschaft.”

Extra zetje
Gaat dat ten koste van de kwaliteit? “Mijn collega’s kennende zal dat niet zo snel gebeuren”, zegt Aerts. “Maar je wil studenten natuurlijk zoveel mogelijk praktijkervaring meegeven. Daar gaat nu wel iets verloren.”

Een stage in het eerste jaar geeft studenten volgens hem vaak ook net dat extra zetje om door te gaan. “Je ziet meteen waarvoor je leert. En je komt er sneller achter of je wel de juiste studiekeuze hebt gemaakt. Dat is met deze opzet dus wel een gemis.”

Flinke groei
Moeten er weer studentenstops komen? Voor het collegejaar 2019-2020 schaften bijna alle hbo-opleidingen verpleegkunde hun numerus fixus af. Dat leidde toen tot een flinke groei.

Maar het herinvoeren van de numerus fixus lost de huidige problemen volgens Aerts niet zomaar op. “Dan creëer je weer een ander probleem, want er zijn nu al te weinig verpleegkundigen. Je moet juist mensen binnenhalen.”

Opleiden van collega’s
Het opleiden van collega’s zal bij sommige zorginstellingen nog beter op het netvlies moeten komen, denkt Aerts. “Uiteraard staat de patiëntenzorg voorop, maar ook dit is een heel belangrijke taak.”

Het mag volgens hem niet gebeuren dat stagiairs naar huis worden gestuurd in crisistijd. “Het uitgangspunt moet juist zijn: hoeveel studenten staan er op stapel en hoe kunnen we hen zo effectief mogelijk inzetten en begeleiden? Ik heb het gevoel dat daar door zorginstellingen nu meer stappen in worden gezet.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?