Terug naar overzicht

Studentenverenigingen mogen toch fysieke activiteiten organiseren

Introductieactiviteiten zoals Virgo die vorig jaar nog organiseerde, zijn dit jaar niet toegestaan.

Studentenverenigingen mogen de komende tijd toch voorlichtingsbijeenkomsten houden voor potentiële leden. Het kabinet wilde dat aanvankelijk niet, maar de Tweede Kamer drong erop aan.

Deze zomer nam het aantal coronabesmettingen onder jongeren flink toe. Daarom besloot het kabinet de regels voor de introductieweken in het hoger onderwijs aan te scherpen.

Waar studentensport- en studieverenigingen volgens de nieuwe regels nog wel introductieactiviteiten mochten organiseren, hadden de studentenverenigingen pech: zij moesten dit jaar alles online doen, kondigde premier Rutte op 6 augustus aan.

Dat onderscheid vond de Tweede Kamer vreemd. Waarom zou de ene vereniging wel met groepjes studenten bijeen mogen komen, maar de andere niet?

Werving
Op aandringen van de Kamer gingen de veiligheidsregio’s opnieuw over de kwestie in gesprek. Tijdens dat overleg is besloten dat studentenverenigingen ook fysieke activiteiten mogen organiseren, mits zij gericht zijn op studie of sport óf op de werving en introductie van nieuwe leden.

Geen borrels of ontgroeningen dus, bevestigt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad, maar bijvoorbeeld wel een rondleiding door het verenigingshuis of een voorlichtingspraatje over de verschillende commissies. Daarbij gelden voor de studentenverenigingen dezelfde strenge regels als voor sport- en studieverenigingen: uiterlijk tot 22.00 uur en geen druppel alcohol. Ook moet er goedkeuring zijn van de onderwijsinstelling of de veiligheidsregio.

Versoepeling
De Landelijke Kamer van Verenigingen is blij met het besluit. “We hebben steeds gezegd dat niet de aard van de vereniging, maar de aard van de activiteit bepalend moet zijn”, zegt preses Yorick van der Heiden. “Het is ontzettend fijn dat we voor de introductieperiode nu toch de ruimte krijgen.”

Moeten er nu op stel en sprong allerlei fysieke activiteiten worden bedacht? Dat valt wel mee, zegt Van der Heiden. “De verenigingen zijn al vanaf 1 juli bezig met het maken van aangepaste programma’s, in overleg met instellingen en de veiligheidsregio’s. Die plannen kunnen nu weer worden opgepakt.”

Bredase verenigingen
De Bredase verenigingen staan in nauw contact met elkaar en met de gemeente. Grote evenementen zitten er voorlopig niet in, dat was al duidelijk. “Ik wil die verantwoordelijkheid ook niet nemen om toch met tachtig mensen in een kroeg te gaan staan”, zegt Ralph Verwijmeren, voorzitter van studentenvereniging Virgo.

“Maar met wat creativiteit is er wel wat mogelijk”, meent hij. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als vereniging wat kunnen bedenken. Waarschijnlijk zullen we veel online moeten doen. Dat is best een hoge drempel voor nieuwe studenten. Hoe gaan we dat zo aantrekkelijk mogelijk maken?”

Zo’n vijftien Virgo-leden zijn druk bezig met het maken van plannen. Ralph: “We hebben de afgelopen maanden al vier draaiboeken gemaakt en weer het raam uit gegooid. Dit wordt nummer vijf.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?